Vad innebär unicitet?

eXpression Umeå stödjer unika företag inom de kreativa och kulturella näringarna. Unicitet är det som särskiljer företaget/kreatören/idén från dess konkurrenter. Exempel på unicitet är: En ny [...]

ATT SÄLJA PÅ AMAZON

The Friendly Swede är ett svenskt bolag som grundades 2011 i Shenzhen och vars främsta marknad är USA. Ja strukturen kan verka knepig men för Anna Nordlander, tidigare VD på The Friendly Swede [...]