Short Break är en icke vinstdrivande organisation som promotar kortfilmer som en egen form av konst.