fbpx

Hur kan kreativa näringar blicka ut mot omvärlden?

Hur kan kreativa näringar blicka ut mot omvärlden?

Hur ser man som aktör inom kulturella och kreativa näringar till att hålla sig ajour med vad som händer, och hur kan man applicera det man ser i sin egen verksamhet? Vad är viktigt att hålla koll på – och hur gör man det? De här frågorna kan summeras till att handla om trendspaning eller omvärldsanalys, och det är vad masterprogramstudenten Anna Fredriksson kikat närmare på under sin praktikperiod hos företagsinkubatorn eXpression. 

Som en del av masterutbildningarna vid Umeå universitet ges möjlighet att söka praktik för att komplettera utbildningen. Som student vid masterprogrammet i marknadsföring med intresse för kreativitet och skapande var praktikperioden en möjlighet att få lära mer om hur detta på ett professionellt plan kan komma att kombineras efter examen.

Under praktikperioden gavs förtroendet att applicera studierna i marknadsanalys och strategiskt projektarbete med just dessa utmaningar – i form av ett uppdrag kring hur eXpression Umeås omvärldsanalyser görs och hur de kan förbättras. 

Under projektet intervjuades experter inom kulturella och kreativa näringar, aktörer med insyn i hur branscherna fungerar såväl som flera inkubatorer och nätverk. Ett tema blev snabbt tydligt – ingen gör exakt på samma sätt som någon annan!

Några saker var dock gemensamma; omvärldsanalys anses vara viktigt men har en förutfattad mening kring sig av att kräva mycket tid och resurser.  Omvärldsanalys som begrepp är dessutom svårt att få grepp om, eftersom det finns många tolkningar av vad en omvärldsanalys egentligen är, eller bör innehålla.

eXpression Umeås styrkor ligger i att inkubatorn rör sig över många sammanhang, branscher och nätverk, besitter stor och bred intern kunskap och samtidigt både är bra på och van vid att arbeta med idégenerering.

Samtidigt återkom vissa utmaningar under projektet – så som att inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar behöver hålla sig ajour både med alla de branscher som ryms inom dessa näringar, men även inom vad som sker inom själva inkubator-branschen.

Viktiga faktorer för en lyckad omvärldsbevakning

Undersökningen resulterade i ett antal punkter som visar på hur man som aktör inom kulturella och kreativa näringar kan uppnå en resultatdriven omvärldsspaning. Till exempel visade det sig vara av stor vikt att ha struktur för sina spaningar för att göra dem tidseffektiva. Det behövs verktyg som samlar kunskap och idégenerering som sker inom inkubatorn, samt i de sammanhang där inkubatorns medlemmar agerar.

För eXpression Umeå är en stor tillgång de nätverk man etablerat och är delaktiga i att skapa – genom nya kontakter och kontinuerligt delande av erfarenheter. Digitaliseringen både förenklar och förhindrar denna typ av utbyten. De digitala möten vi numera är vana vid gör att vi kan få kunskapsutbyten med personer långt ifrån oss geografiskt, men det minskar samtidigt möjligheterna till mer spontana träffar.

En tid med nya lärdomar och insikter

Praktikperioden innebar många intressanta lärdomar om omvärldsanalyser såväl som den kulturella och kreativa sektorn. Projektet resulterade inte i en manual för framgångskoncept när det gäller omvärldsspaning men tillhandahåller riktlinjer på hur man kan börja – och som student med spaning på yrkesroller och intressanta branscher har nya dörrar ställts på glänt, och inspiration hittats i möten med passionerade och drivna kreatörer och aktörer under resans gång!

Anna Fredriksson, masterstudent inom marknadsföring och praktikant våren 2021 vid eXpression Umeå.

Inspirationsföreläsning med HAHA Studio

Nyheter

Lyckad försäljning för sommarens unga formgivare

Guider

Så blir din kundsegmentering relevant

Nyheter

Nu kan du nominera till Umeågalans nya pris

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.