fbpx

Hållbar design stärker den kreativa sektorn i norr

Barbro Renkel, VD vid eXpression Umeå och Marlene A Johansson, forskare på RISE.

Hållbar design stärker den kreativa sektorn i norr

Barbro Renkel, VD vid eXpression Umeå och Marlene A Johansson, forskare på RISE.

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en avgörande roll för utvecklingen av hållbara, attraktiva och levande samhällen. Men under det senaste året har dessa branscher drabbats hårt av pandemin. Samtidigt spås en befolkningsökning på cirka tio procent i Norr- och Västerbotten när det investeras runt tusen miljarder kronor i ny modern tillverkningsindustri och grön el-produktion. RISE och eXpression Umeå ingår nu ett samarbete för att stärka den kreativa sektorn i norr med fokus på hållbar design, form och besöksnäring – där tradition och framtid smälts samman.

– Projektet ska utveckla kvalitativa nätverk och mötesplatser för kreatörer, experter och lokala leverantörer. Syftet är att stärka relationer mellan dessa viktiga aktörer bidra till att kreatörer utvecklar sitt entreprenörskap och sin affärsmässighet, säger Barbro Renkel, VD vid eXpression Umeå.

Den kulturella och kreativa sektorn står för 3,2 procent av Sveriges BNP och är både viktig i den gröna omställningen och för människors välbefinnande. Den unika potentialen inom sektorn ligger bland annat i dess förmåga att leda utvecklingen mot jämställda, attraktiva och välmående städer såväl som landsbygder.

RISE och eXpression Umeå har nu erhållit EU-medel för att stärka den kulturella och kreativa sektorn med fokus på hållbar design, form och besöksnäring i Norrbotten och Västerbotten. Projektet ska öka kunskapen om designprinciper för lång livslängd i föremål och produkter med utgångspunkt i vårt gemensamma kulturarv.

– Vi kan slå fast att den kulturella och kreativa sektorn spelar en avgörande roll för den industriella utvecklingen som sker i norra Sverige. Företag i dessa branscher bidrar till mer hållbara, attraktiva och levande samhällen, vilket gör att fler vill leva, bo och verka här. Det är samtidigt en sektor som drabbats hårt av pandemin, därför måste vi nu kraftsamla, säger Marlene A Johansson, forskare på RISE.

Projektet finansieras av EU-medel, Umeå Kommun och Region Västerbotten och kommer samarbeta med LTU Business för att stärka designkunskaper hos små och medelstora företag i övre Norrland.

More press releases
19 November, 2021
eXpression Future Retail Lab evaluated by external funder
27 October, 2021
Start of eXpression Design 21/22
25 October, 2021
Design by Björk participates in World Day
22 October, 2021
Nine entrepreneurs develop new business ideas
30 September, 2021
Young designers from Umeå launch products in Stockholm
2 September, 2021
eXpression Future Retail Lab - third round of popular accelerator programme kicks off