MOT ETT FÖRETAGANDE BORTOM TILLVÄXT

 In Event, News

I Umeå genomfördes den 21–22 september omställningskonferensen ”Dialog om framtider bortom tillväxt”. En stor mötesplats där många av eXpressions kreatörer, konstnärer arrangerade och deltog tillsammans med forskare och förändringsaktörer.

Klimatkrien är en djupgående kulturkris för hela mänskligheten och vi behöver göra en radikal förändring mot en hållbar framtid. Konferensen utforskade ur olika perspektiv och en medskapande process, möjliga framtider där ekologisk balans, rättvisa och välmående är viktigare samhällsmål än ekonomiskt tillväxt. Hela arrangemanget skapade ett stort nationellt engagemang. Konferensen i Umeå var den största av sitt slag med över 180 deltagare från hela Sverige.

VI BEHÖVER STÄLLA OM FÖR EN EKOLOGISK BALANS, RÄTTVISA OCH VÄLMÅENDE

Evelin Gyllenram, en av arrangörerna och eXpression-kreatör drivs av att skapa en hållbar framtid och sa så här om konferensen: 

”Jag tror att många människor längtar efter en fristad. En plats där de får känna sig levande, sedda, som fria människor med skaparkraft och inte enbart som konsumenter i ett system som känns hopplöst att påverka. Jag tror det är när vi verkligen möter och ser andra människor med samma längtan efter ett annat tempo och en hälsosammare relation till naturen och till varandra som vi känner hopp, mening, och kraft. Vi behöver varandra nu mer än någonsin, och vi behöver känna att vi är många som vill se en förändring.”

Peder Karlsson som också han är en av arrangörerna bakom konferensen och tillika eXpression-kreatör, har en bakgrund som sångare och artist. 1984 var han med och startade vokalgruppen The Real Group och 2012 gick flyttlasset från Stockholm till Umeå. På en hållbarhetskurs i Umeå under hösten 2014 träffade han Pella Thiel, som startade Omställningsnätverket och sedan 2016 är han ordförande för End Ecoside Sverige.

”Klimatförändringarna är ett av många symptom på systemfel. Vi behöver sluta med symptombehandling och förändra systemet i grunden. Detta medför en omvärdering av det relativt korta projektet ”civilisationen”. Om vi ser till mänsklighetens utveckling som helhet. Omställning handlar om att formulera nästa steg. Det är svårt att ta sig ur gamla invanda tankemönster. Precis därför är det viktigt att göra detta. Det räcker inte med att kritisera ”dominanshierarkier”, eller ”patriarkatet” eller ”kapitalismen” eller ”socialismen”. Vi behöver formulera och aktivt skapa nånting nytt. Ett samhällssystem som vi inte har sett förut.”

FRAMTIDENS EKOPRENÖRER

Maxim Vlasov, doktorand vid Handelshögskolan på Umeå universitet är en av initiativtagarna till konferensen och omställningsnätverket. Den 22 oktober var han även hos oss på eXpression och gav en föreläsning till en fullsatt publik och vi bad honom att berätta mer om sin forskning.

Min forskning handlar om ekoprenörer som försöker kliva ur ekorrhjulet. Ekoprenörskap innebär att starta upp företag och initiativ där ekologi är kärnan i verksamheten. Just min studie fokuserar på den nya gröna vågen där människor ändrar sina livsstil och yrken med att de startar gårdar i både stad och land. Jag är intresserad av ens personliga omställning, drivkrafter, och inte minst utmaningar med att vara en omställningsagent i vårt befintliga ekonomiska system där vinsten ofta framstår som det primära målet med företagandet.

​Det är bråttom att lämna den ohållbara tillväxtekonomin. Studie efter studie påpekar att drömmen om den gröna tillväxten är orealistiskt och att ekonomin måste ställas om och respektera planetens gränser. Det finns också en växande rörelse inom både akademin och civilsamhället som utforskar möjligheterna för en framtid där BNP-tillväxt inte är ett primärt samhällsmål. Vägarna dit är däremot många, de är komplexa och utmanande vilket innebär att vi måste mötas i dialog och våga visionära tillsammans. Det är i dialog där sociala innovationer födds.”

EFTER KONFERENSEN, ALLA SAMTAL OCH SAMARBETEN, VAD KAN VI GÖRA NU?

Peder menar att det finns många sätt att engagera sig i omställning och ofta är det de små stegen som är viktigast – för att de påverkar hur vi ser på tillvaron:

”På ett lokalt plan: stärka de omkringliggande systemen. Att alla kommuner i Sverige pressar sig till fortsatt tillväxt fungerar helt enkelt inte. Det behöver man inte vara matematiker för att fatta, det räcker med sunda förnuftet. Vi måste helt enkelt börja samarbeta istället för att konkurrera om utrymmet. Se till helheten. Vad är bra, inte bara för mänskliga aktiviteter, utan för ekosystemen som helhet? Vad kan vi göra i Umeå som är ömsesidigt berikande och inkluderande för mindre orter runt omkring; Lycksele, Robersfors, Vindeln, Storuman, Sorsele osv och glesbygden däromkring? Dvs: satsa på Relationer istället för Konkurrens.”

Evelin säger att vi behöver peppa varandra, stötta varandra, så att vi kan fortsätta vara modiga och nytänkande och stå upp för det vi känner är sant.

”För att hålla våra visioner och drömmar levande tror jag det är viktigt att vi återtar vår Tid, i den mån vi kan, om än bara en halvtimme om dagen till att börja med, och dedikerar den åt det vi verkligen känner är viktigt och meningsfullt på riktigt.

Jag tror det är bra om vi är lite mer selektiva i våra liv helt enkelt. Fortsätter omge oss med samt aktivt söker upp människor och situationer som ger inspiration och positiv energi, och aktivt väljer bort sådant som inte gör det.  

Så att vi hela tiden kommer lite närmre det vi vill eller önskar se och skapa.”

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search