EXPRESSION UMEÅ OCH FUTURE RETAIL LAB ETABLERAR NATIONELL ACCELERATOR

 In Future Retail Lab, News, Nyheter

Under veckan stod det klart att eXpression Umeå och Future Retail Lab erhåller ny finansiering för att nationellt kunna sprida det framgångsrika acceleratorprogrammet som just nu genomförs med bas i Umeå. Unikt är att en accelerator för framtidens hållbara handel etableras på en akademinära företagsinkubator för de kreativa näringarna. Beslutet fattades i samband med Stiftelsen Köpmannaförbundets höstmöte i Umeå.

Grunden för det acceleratorprogram som har vuxit fram lades redan 2018 då visioner om en nationell accelerator med basen i Umeå stakades ut av Håkan Gustafsson, representant för Stiftelsen Köpmannaförbundet tillsammans med Dr. Marlene Johansson, VD vid företagsinkubatorn eXpression Umeå. 

De kreativa näringarna är ledande i att utveckla nya affärsmodeller baserade på samskapande. De väver också samman digitala och fysiska produktions- och distributionssätt med en god kunskap om kunden – det här är kunskaper och förmågor som också avspeglar sig i hur framtidens handel kommer se ut, menar Marlene Johansson.   

Under mötet presenterades det arbete som har bedrivits vid eXpression Umeå av Dr. Annakarin Nyberg, programansvarig för Future Retail Lab och Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare Future Retail Lab.

Parallellt med att vi har skapat struktur och innehåll har ett intensivt fotarbete pågått under våren där närmare 130 intressenter har uppvaktats för att skapa kännedom och engagemang kring frågor om framtidens hållbara handel. Det är en förmån att få arbeta med handlare i och kring Umeå – vi möter ett stort mod, driv och intresse att utvecklas och tillsammans pröva nya grepp för handeln och staden – nu ser vi framemot att ta satsningen vidare ut i landet, konstaterar programansvarig, Annakarin Nyberg.

Bakgrunden till Future Retail Lab handlar om den branschomvandling som just nu pågår och som ställer nya krav på en omställning av handeln i takt med att stora delar digitaliseras, en ökande andel affärer görs via internet och att den fysiska butiken spelar en ny roll för kunden. Under beslutsmötet i Umeå poängterade Hans Löwlund, ekonomichef vid ekonomi och förvaltning vid Svensk Handel samt ordförande för Stiftelsen Köpmannaförundet, bland annat vikten av att ge handeln möjligheter att kunna möta nya och förändrade kund- och konsumentbeteenden. 

Vi känner en stor tillfredsställelse att vårt gemensamma projekt Future Retail Lab nu ges förutsättningar för nationell spridning där handelns företag ges möjlighet att vässa sina koncept och affärsmodeller anpassat för branschens nya konsumentbeteenden, säger Hans Löwlund, 

Future Retail Lab och företagsinkubatorn eXpression Umeå bedriver även nära samarbete med Umeå universitet, bland annat genom Handelshögskolan och Dr. Elin Nilsson som utforskar acceleratorsatsningen från ett vetenskapligt perspektiv. Därutöver sker samarbeten med olika utbildningar vid exempelvis institutionen för informatik, Design- och arkitekthögskolan.

Programmet Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå universitet och EU strukturfonder.

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search