HÅLLBARHET OCH DET SMARTA SAMHÄLLET CENTRALT VID SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG

 In Nyheter

Från tisdag till torsdag den här veckan arrangerades Sveriges Innovationsriksdag, en konferens med syfte att utbilda, inspirera och skapa nya nätverk för Sveriges innovationsaktörer. Konferensen arrangeras i Karlskrona och Karlshamn och besöktes av representanter från Sveriges inkubatorer, Science Parks samt innovationsstödjande myndigheter däribland Patent och Registreringsverket (PRV) Post och Telestyrelsen (PTS), Vinnova med flera.

Tre nära relaterade ämnen var återkommande på agendan, hållbarhet, ”det smarta samhället” och samverkan/samhandling. Hållbarhetsfrågorna kopplades i mångt och mycket mot FN uppsatta globala mål och berörde innovationsaktörernas viktiga roll att adressera dessa. Konferensen fungerade som en bra inspirationspunkt för utbyte av framgångsrika sätt att hantera dessa hållbarhetsutmaningar. Bland annat berättade Sandra Viktor, hållbarhetsansvarig för Mjärdevi Science Park hur de gemensamt med företag i sin park tagit fram riktlinjer för hållbarhet som spridits i små och stora företag. Ett annat exempel var det europeiska nätverket SmartUp Accelerator bestående av 10 partners från 7 länder med syfte att främja idéer som minskar privatpersoners koldioxidpåverkan.

Den andra återkommande ämnet var innovationer till ”Det Smarta Samhället”. Dessa innovationer kan beskrivas som idéer för att möta utmaningarna vi ställs inför på grund av förändrade levnadsmönster, ökande befolkning och urbanisering. Det ställer krav att vi behöver leva, bo, utvecklas och samverka på nya sätt, samtidigt som vi måste ta tillvara på naturens resurser.

För att hitta dessa idéer föreslog flertalet talare under konferensen att vi behöver inkludera människor, grupper och organisationer som hittills inte hittat till innovationsstödssystemet för att se på utmaningarna från flera perspektiv. För att möjliggöra detta krävs att språket bland innovationsaktörer anpassas till fler målgrupper och ersätter ”trendord” med begripliga förklaringar.

Trots att hållbarhetsutmaningarna är stora visade konferensen på flertalet projekt med positiv effekt mot dessa utmaningar samtidigt som den skapade en grogrund för många framtida samarbeten mellan innovationsaktörer och de affärsidéer som utvecklas i dessa. Och förutsatt att vi följer konferensen avslutningstalare Tobias Degsells råd, att göra och inte bara tänka kan vi se med försiktig positivitet att lösa dessa hållbarhetsutmaningar.

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search