NYA MÖJLIGHETER FÖR SKELLEFTEÅS HANDEL

 In Event, Future Retail Lab, Nyheter

Under tisdagen den 8 oktober mötte eXpression Umeå och Future Retail Lab Skellefteå handel i en dialog om handelns branschomvandling och stadens framtida möjligheter. Med etableringen av batterifabriken Northvolt och den nya kulturhuset Sara Kulturhus konstaterades att Skellefteå handel står inför en spännande framtid. Ett inflöde av nya invånare och kompetenser väntas inom de kommande åren och handel, samhällsservice och bostäder kommer få en stor påverkan i hela kommunen. Skellefteå kommun har planer för bostadsbyggande där de förväntas bygga cirka 1500 bostäder inom fem år. Handlarna ser positivt på det nya inflödet och ser möjligheter till en hållbar handel samtidigt som man uttrycker en oro över att kommunen inte ska hinna med att möta möjligheterna genom utbyggd och nödvändig infrastruktur. 

Samtalet om handeln utgör ett led i kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte om handelns pågående branschomvandling. Acceleratorprogrammet Future Retail Labs besök i Skellefteå var det fjärde i ordningen i den rad av workshops som har genomförts under året. Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via stiftelsen Köpmannaförbundet och delfinansieras även av EU:s strukturfonder. Just nu genomförs en pilotomgång av acceleratorprogrammet i Umeå och i början av 2020 öppnar ansökan upp för ett nationellt intag. 

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search