fbpx

Ägare och finansiering

eXpression Umeå ägs av Umeå universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag Aktiebolag. Umeå Kommunföretag är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag.

Förutom våra ägare har vi även externa samarbetspartners och finansiärer för våra olika projekt och branschsatsningar.

North Sweden Arena for Design, Art, Tech and Business.

Ett regionalfondsprojekt och samarbetsprojekt mellan eXpression och Handelshögskolan i Umeå.

Projektets syfte är att löpande utveckla en branschöverskridande test- och utvecklingsmiljö som men hjälp av kulturella och kreativa näringar stärker nytänkande och innovation i regionen.

Projektmålet är att utveckla en branschöverskridande test- och utvecklingsmiljö som med hjälp av kulturella och kreativa näringar stärker nytänkande och innovation för hela regionen. En test- och utvecklingsmiljö där stora och små, såväl som nystartade företag och kreatörer möter varandra över gränserna samt tar del av den kunskapsutveckling som sker inom akademin.

Här stärker vi branschöverskridande nätverk och samarbeten mellan företag inom de kreativa näringarna i norr och i Sverige genom samarbetspartners. Handelshögskolans forskare utforskar hållbara affärsmodeller, shared business models, olika former av värdeskapande inom näringen som bidrar till en hållbar tillväxt.

Finansiärer: EU, Region Västerbotten, Umeå kommun

Redesigning the Future

– en accelerator för kreativa näringars internationalisering och tillväxt

eXpressions andra regionalfondsprojekt som vi driver tillsammans med High Coast Creatives i Örnskoldsvik. Det övergripande målet med projektet är att skapa tillväxt hos kreatörer i övre norrland genom viljan att växa, utveckla digitala strategier och nå den globala marknaden från såväl landsbygd som i stad. Projektmålet är att öka internationaliseringen och exportmöjligheterna för KKN företag i ÖN genom ett utvecklat affärsutvecklingsstöd, nya digitala affärsmodeller och samnyttjande resurser.

I projektet samverkar vi med High Coast Creative för metod- och kunskapsutveckling för att stödja och utveckla kreativa näringarna i norr.

Finansiärer: EU, Region Västerbotten, Umeå Kommun, Öviks kommun, Företagarna Örnsköldsvik

Social Innovation Hub

Ett vinnova-finanseriat samarbetesprojekt med Companion, Umeå kommun och Innovationskontoret vid Umeå universitet.

Syftet är att utbyta kunskaper och erfarenheter kring sociala innovationer samt bygga en stark konstallation av aktörer i norr för stärkt affärsstöd för sociala innovationer och socialt entreprenörskap.