fbpx

Innovationsstödssystem

eXpression Umeå är del i ett nätverk av innovationsaktörer som samverkar för att tillsammans erbjuda det bästa innovationsstödet till de kreatörer som har idéer och innovationer med ambitionen att utveckla hållbara företag. Nedan är en lista med några av dessa aktörer. 

Är du osäker vilken aktör du ska vända dig till? Maila eller ring oss så vägleder vi dig rätt.

Ta kontakt med oss och berätta om din idé

Har du en idé, innovation eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna? Hör av dig till oss, kanske kan vi hjälpa till att utveckla det ytterligare.

Uminova Innovation

Uminova Innovation är en systerinkubator till eXpression Umeå som arbetar med utveckling av skalbara affärsidéer främst inom tech. 
https://www.uminovainnovation.se 

Innovationskontoret vid Umeå universitet 
Umeå universitets innovationskontor arbetar framförallt i affärsidéers tidiga skeden, dvs innan de bildat bolag.
https://www.umu.se/innovationskontoret/ 

Umeå universitet Holding
Umeå universitet Holding AB är Umeå universitets holdingbolag. Tillsammans med våra dotterbolag, däribland eXpression Umeå, medverkar Umeå universitet Holding till kommersialisering och nyttiggörande av idéer genererade av forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet.
http://www.umuholding.se 

UBI
UBI är en Life Science inkubator som ägs av Umeå Universitet Holding, Umeå Kommunföretag, Region Västerbotten and SLU holding
https://www.ubi.se 

BIC Factory
BIC Factory är en företagsinkubator ägd av Umeå kommunföretag som erbjuder lokaler, stöd och nätverk till unga entreprenörer.
https://bicfactory.se

Almi
Almi är en statlig organisation som erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag.
https://www.almi.se/vasterbotten 

Connect Norr
Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet.
https://connectsverige.se/norr/ 

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri hjälp för ditt företag att hitta internationella affärspartners såsom fler kunder, leverantörer, innovativa lösningar eller samarbeten. 
https://www.uminovainnovation.se/om-oss/enterprise-europe-network/om-enterprise-europe-network/