fbpx

Konstnärliga, kulturella och kreativa näringar

Begreppet KKN används ofta i våra sammanhang, vilket står för de kulturella och kreativa näringarna och är ett samlingsbegrepp för flera olika branscher. För att vara än mer inkluderande lägger vi till konstnärliga i beskrivningen men vi syftar på samma sak. De olika branscher som inkluderas i KKN är: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, livsmedel och gastronomi, media, mode, musik, scenkonst, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Konstnärliga, kulturella och kreativa näringar finns tydligt närvarande i Sveriges alla regioner och kommuner. Antalet företag inom näringarna ökar och näringarnas ekonomiska betydelse har ökat i landets samtliga regioner och kommungrupper[1]. Men värdet av de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna kan anses större än den ekonomiska betydelsen. Kreametern[2] konstaterade att mätning och analys av å ena sidan kultur och kreativitet och å andra sidan tillväxt och ekonomisk samhällsomvandling ger ett komplext resultat, som är svårt att bearbeta med de verktyg som finns tillgängliga. Det finns också en uttalad tanke om att stärka förutsättningarna för produktionen så att värdeeffekterna fortsätter uppstå. 

Därför arbetar eXpression Umeå med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla dessa kreatörer och företag att testa, utveckla och skapa hållbara företag.

  • Därför är vi inlyssnande och lyhörda gentemot våra målgruppers behov och vi driver dialog med dessa i syfte att stärka den kreativa communityns drivkrafter med fokus på Umeå och regionen. 
  • Därför jobbar vi för att ge kreatörer möjlighet att iterera fram affärsmodeller för sina idéer, innovationer och företag. Vi jobbar för att ge kreatörer möjlighet att provtrycka sitt entreprenörskap och entreprenöriella förmåga i en trygg plats att lyckas och misslyckas på. 
  • Därför jobbar vi med att främja det kreativa community i syfte att skapa starka relationer för framtiden genom att främja möten mellan kreatörer och mellan beslutsfattare.

[1] Data från åren 2010-2016 från Kreametern. https://tillvaxtverket.se/download/18.29fe82761674b6928a123870/1543410608438/Kreametern-analysrapport%20%231%20WEBB.pdf

[2] Kreametern är en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.