SOCIALA MEDIER & DATADRIVEN FÖRSÄLJNING MED DOBBLER

 In Creative Corporation, Event, eXpress

Under torsdagen fick vi lyssna till Emil Cardebrant från Social First-byrån Dobbler som berättade om den sociala kundresan och hur vi lyckas bemästra den.

Emil talade om hur målgruppssegmentering för sociala medier skiljer sig från det traditionella synsättet för att nå ut till nya potentiella kunder och göra dem till kunder. Och hur vi med hjälp av tillgänglig data kan skapa kontextuellt och personellt innehåll för att nå ut till nya målgrupper och driva försäljning.

Nedan följer tre konkreta tips på hur vi lyckas bemästra den sociala kundresan:

Tips 1: Installera alla relevanta datainsamlingsverktyg, nu! Eftersom sociala medier till stor del handlar om olika kontaktpunkter så behöver vi i ett så tidigt stadium som möjligt göra det möjligt för oss att få kontakt med människor och få in dem i vårt system. Installera därför Facebook-pixeln direkt och börja samla in data.

Tips 2: För att ta dina potentiella kunder närmare handling behöver vi se till att; Synas, bli gillade och upplevas som trovärdiga. Fundera över och planera för vilken typ av innehåll som behövs för att åstadkomma detta för din verksamhet.

Tips 3: Sprid ditt innehåll baserat på tidigare interaktioner och vilken relation användarna har till ditt företag. Traditionellt så har vi spridit budskap baserat på demografi, på sociala medier fungerar det annorlunda. Där har vi möjligheten att kommunicera med målgrupper baserat på vilken typ av innehåll de har interagerat med tidigare för att på det sättet ta dem närmare handling/konvertering. På det sättet kan du bli mer relevant i flödet.

 

 

 

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search