fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Kreativ kraft för grön omställning

Startdatum: 1 maj 2023
Slutdatum: 30 april 2026
Budget: 12,4 miljoner kronor
Projektledare: Barbro Renkel

Projektet Kreativ kraft för grön omställning är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet holding.

Projektet ska accelerera den gröna omställning i övre Norrland genom att stimulera entreprenörskap och nya innovationer inom kulturella och kreativa branscher (KKB) och skapa förutsättningar för dessa företags innovationskraft att berika andra sektorer.

Projektet ska ge stöd till affärsutveckling, internationalisering och stärkt sektorsöverskridande samverkan – i första hand mellan KKB och industriföretag i den gröna omställningen. Syftet är att öka involveringen av kulturella och kreativa entreprenörer i den pågående samhällstransformationen, stärka deras företags konkurrenskraft och ge stöd för internationalisering och export.

Projektets aktiviteter ska även bidra till ökad jämställdhet och inkludering i näringslivet genom att främja samverkan mellan mans- och kvinnodominerade branscher samt att mer riskkapital och investeringar hamnar hos företag startade av kvinnor.

PROJEKTMÅL

Accelerera grön omställning och utveckling i ÖN genom att stimulera entreprenörskap inom kulturella och kreativa branscher (KKB) till affärsutveckling, internationalisering och stärkt sektorsöverskridande samverkan.

  • 1 ny plattform som främjar kreativ och industriell symbios mellan KKB och industriföretag har utvecklats där 50 företag samverkat och 10 nya varor och tjänster uppstått
  • 50 företag har fått stöd genom en ny KKB-accelerator. Vilket främjar grön omställning genom stöd till företag med särskild tillväxtpotential
  • 50 kulturella och kreativa företag har fått stöd för att utforska nya internationella marknader och vidga sina internationella nätverk vilket möter behovet av förbättrade förutsättningar för SMF att internationalisera.

Projektet bidrar till sektorsöverskridande samverkansarenor med nya arbetsmetoder, förändrade attityder och synsätt inom branscher, gröna innovationer samt ökad innovationskraft och bättre förutsättningar för att kommersialisera utvecklingsidéer.