fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Bolagen som bidrar till hållbar textilindustri

Bolagen som bidrar till hållbar textilindustri

Textil och modeindustrin är en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Klimatpåverkan orsakas av en linjär och odigitaliserad värdekedja. Vi står inför en framtid där alla aktörer i den textila värdekedjan behöver bidra för att göra det enklare för konsumenter att göra mer hållbara val som minskar påverkan på miljö och klimat. 

Jesper Karlsson är en av grundarna till RecoMended som utvecklar en automatiserad tjänst för företag att laga trasiga klädesplagg och därmed förlänga klädernas livslängd. Tjänsten utvecklas i nära samarbete med flera större svenska textildistributörer som är verksamma på en internationell marknad. 

Vad är cirkulär textilproduktion

I en cirkulär ekonomi designas textilier för att produceras med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan, för att användas länge och repareras vid behov. Produkterna behöver dessutom vara utformade så att de kan återvinnas. Det måste vara enkelt att plocka isär produkterna för återvinning av material till nya produkter (remake) eller, i andra hand, till nya fibrer istället för råvarumaterial.
Källa: Naturvardsverket.se

Tillsammans med 14 andra företag deltar RecoMended i affärsutvecklingsprogrammet NEST för att utveckla tjänsten vidare mot ett hållbart bolag och därmed ett steg till mer cirkulär textil- & modeindustri. Programmet samarrangeras av innovationsaktörerna Borås INK, Sting, X-plot och eXpression Umeå med målet att främja bolag likt RecoMended som effektiviserar produktion, utvecklar nya klimatvänliga material och minskar transporter innan varan når slutkonsument. 

Vi behöver gå från en modell med 100% nytillverkning till en modell där en tredjedel består av remake av redan producerade varor, en tredjedel är add-ons genom att tillföra något till en existerande produkt och endast en tredjedel är nytt. För att göra detta behöver vi se på textilbranschen med nya ögon och hämta idéer från andra branscher.

Annelie Rådhall affärsutvecklare vid Borås INK.

Inom NEST har deltagande bolag fått affärscoachning och under veckan deltar det på ett bootcamp med fokus på nätverkande, inspiration och kunskapshöjande inom flertalet affärsutvecklingsområden med stort fokus på hållbarhet.

Jag hoppas på att bli inspirerad och träffa andra människor som jobbar för att förändra textilbranschen.

Jesper Karlsson grundare av RecoMended.

Programmet avslutas 2 juni genom ett pitchevent. Därefter är förhoppningen att flertalet fortsätter sin affärutvecklingsresa, gärna i någon av arrangörernas inkubatorsprogram.

Bolagen i programmet

 • Beskow von Post, Stockholm
 • AB Cirkulero, Hammarö
 • Loop nest, Göteborg
 • Tyget Södra Näs, Varberg
 • Digital Garderob, Göteborg
 • STUMM sound absorption, Stockholm
 • am ra AB, Stockholm
 • Born Free, Stockholm
 • Interoception Nu i Sverige, Helsingborg
 • Mli by Svensson, Malmö
 • Myshowroom, Bromma
 • RekoMended, Göteborg
 • ReRobe, Stockholm
 • Restyle, Stockholm
 • Save the date, Stocksund

Formgivare ställer ut på efterlängtad mässa

Daria Chrobok och hennes hund Buffy
Long read

LinkedIn blev illustratörens nya plattform för samarbeten

Nyheter

Över 800 000 kr till entreprenörer i inkubatorn

Nyheter

Årets företag inom de kulturella och kreativa näringarna korad

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.