Framtidens hållbara besöksnäring & handel

Projektet Framtidens hållbara besöksnäring syftar till att öka kunskaper för företag inom turism, besöks– och upplevelsenäringar med inslag av handel. Genom spridning av erfarenheter och kunskaper skall projektet hjälpa företag och andra intressenter att stå bättre rustade i den utmanande branschomvandling som pågår och som just nu accelereras givet den pågående coronapandemin. Projektet är en del av Tillväxtverkets satsning Kunskapsutveckling i coronapandemin och genomförs under perioden 1 februari 2021 – 31 december 2022. 

Nedan hittar du nyheter om projektet, fördjupningsmaterial med reflektionsfrågor och övningar för dig som är företagare eller arbetar i en företagsfrämjande organisation.

Denna sida uppdateras i takt med att projektet fortlöper.

Innovationskraft i spåren av coronapandemin

                                                  Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för företag inom besöks- och upplevelsenäringarna.
                                                  I den här filmen delar två Umeåbaserade företag med sig av sina erfarenheter från det gångna året.
                                                  Den centrala frågan är: hur står det till med innovationskraften mitt under en pågående pandemi?      

Nyheter

Pandemi och tillit lägger grund för nya affärsmodeller
Pandemi och tillit lägger grund för nya affärsmodeller
Besöksnäringen i samtal om strategisk kommunikation
Besöksnäringen i samtal om strategisk kommunikation
FHB
Besöksnäringen utmanas och utvecklas

För företagare

Här kan du som driver företag inom besöks- och upplevelsenäringarna eller företag inom handeln ta del av material inom områden som rör ditt företags utveckling. Materialet syftar till att dela erfarenheter, sprida kunskaper och ge möjlighet till reflektion inom en rad olika affärsutvecklingsområden.

Guide Vikten av målbilder och nyckeltal
Vikten av målbilder och nyckeltal
abbf6f8b-ae1e-4a16-9869-af52df48e920
HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING INOM HANDEL OCH BESÖKSNÄRING
Varumärke FHB
Starka varumärkens betydelse i en föränderlig tid

För affärsutvecklare

Här ges du som arbetar i en företagsfrämjande organisation möjlighet att reflektera över erfarenheter och fördjupa kunskaper rörande din roll och arbetsmetodik.

Förändrade affärsutvecklingsprocesser i spåren av coronapandemin
Förändrade affärsutvecklingsprocesser i spåren av coronapandemin
Foto: Oskar Sandström
Hur utmanas och utvecklas företagsfrämjare under coronapandemin?

För mer information kontakta

Anna Wikholm

Kjellberg

Affärsutvecklare, Future Retail Lab

Annakarin

Nyberg

Affärsutvecklare, Programansvarig Future Retail Lab