EU-GARANTERADE LÅN LYFTER KULTURENTREPRENÖRER I SVERIGE

EU-GARANTERADE LÅN LYFTER KULTURENTREPRENÖRER I SVERIGE

Marginalen Bank lanserar Kreatörslånet med stöd av en garanti från EIF (Europeiska Investeringsfonden) inom ramen för Junckerplanen. Totalt 200 miljoner kronor ska lånas ut till företag verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Lånebeloppet uppgår till mellan 100 000 och 1 miljon kronor med en EIF-garanti på 70 %.

Marginalen Bank är den första banken i Sverige som erbjuder EU-garanterade lån till företag inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Därmed öppnas dörren för många entreprenörer som tidigare delvis har varit uteslutna från traditionell bankfinansiering. Nu finns möjligheten att låna mellan 100 000 och 1 miljon kronor där EIF garanterar 70 procent av lånebeloppet, vilket därmed minskar kraven på säkerheter från entreprenören.

Sverige är en framstående entreprenörs- och kulturnation, känd för sin musik, design, arkitektur, mode, konst och dataspelsutveckling. Dessa grupper har dock ofta haft svårt att finansiera sina företag. Genom garantin och Kreatörslånet får de nya möjligheter att utveckla och förverkliga sina kreativa ideer och verksamheter. I förlängningen kommer detta att bidra till tillväxt och ökad sysselsättning, säger Ewa Glennow, vd Marginalen Bank.

Studier från bland annat Tillväxtverket visar att företagare inom KKN beskriver bristen på finansiering som ett betydande hinder för tillväxt och internationell expansion. Detta är bakgrunden till att EU, genom EIF, inrättat lånegarantin inom programmet Kreativa Europa, som redan implementerats i flera europeiska länder.

Entreprenörer inom vissa kreativa sektorer är oftare beroende avoffentliga medel och stipendier. Säkerheter i dessa bolag är även ofta mer komplicerade att bedöma, vilket medfört svårigheter att få finansiering.

Sverige är det 10:e landet som deltar i garantiprogrammet för de kulturella och kreativa näringarna. Jag är glad över denna utveckling. Det kommer att underlätta tillgången till finansiering för många kreativa projekt. Dessa näringar är centrala för vår ekonomi, skapar välstånd,  stimulerar utveckling och bidrar till mångfald, kulturarvoch en gemensam förståelse för Europas identitet och värderingar. Och därför måste vi stödja dem på alla sätt och vis, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Sverige har en världsledande position inom de kulturella och kreativa näringarna och jag är mycket glad över att ha undertecknat det första svenska garantiavtalet med Marginalen Bank. Garantin skapar förutsättningar för att resten av Europa ska få ta del avny, spännande musik, konst och andra kreativa uttryck från Sverige, säger Pier Luigi Gilibert, EIF Chief Executive.

Garantin för verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) ger Marginalen Bank möjlighet att under tre år bygga upp en låneportfölj på maximalt 200 miljoner kronor.

Totalt belopp som EIF garanterar Marginalen Bank inom garantin uppgår till 35 miljoner kronor. Detta är det fjärde EIF-programmet som Marginalen Bank beviljats och är en central del avbankens långsiktiga satsning på att hjälpa små och medelstora företag att växas och utvecklas.

Fakta Kreatörslånet
Företagslån för verksamheter inom kulturella och kreativa näringar Lånebelopp: 100 000-1 000 000 kronor
Säkerhet: 70 procent avett enskilt lån garanteras av Europeiska Investeringsfonden Lanseringsdatum 3 oktober

Fakta om kreativa näringar
Enligt Tillväxtverket omsatte kreativa näringar i Sverige totalt ungefär 385 miljarder kronor 2016 och sysselsatte 187 000 personer.

Bakgrundsinformation
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, somär certifierat enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inomområdena lån, sparande, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, somerbjuder företag och myndigheter tjänster inomjuridik, inkasso, ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen sombildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget MarginalenAB.

EIF är en multilateral utvecklingsbank somägs av European Investment Bank EIB, EUoch 24 europeiska banker. EIFs verksamhet syftar till att stärka möjligheterna för att hjälpa företag att få finansiering somi förlängningen kan skapa fler arbetstillfällen inomEU.

Kreativa Europa är ett sjuårigt program(2014-2020) somär utformat för att stödja kreativa och kulturella sektorer. Den har en budget på 1,46 miljarder euro under hela perioden. Den består av delprogrammet Media, somhjälper till att utveckla och distribuera europeiska audiovisuella verk, och delprogrammet Kultur, somstöder initiativ inomkultursektorn och främjar gränsöverskridande samarbeten eller plattformar för nya artister.

Garantin för kulturella och kreativa näringar är inrättat inomen sektorsövergripande del av programmet Kreativa Europa. Det är det första EU-investeringsinstrumentet med så bred omfattning inomKKN. Den har samma mål somprogrammet för Europeiska investeringsfonden (EFSI), somdriver investeringsplanen för Europa: att öka utlåningen till små och medelstora företag för att göra det möjligt för dematt skala upp sina verksamheter.

Investeringsplan för Europa Junckerplanen – fokuserar på att stärka europeiska investeringar för att skapa jobb och tillväxt. Detta sker genomsmartare användning av nya och befintliga  finansiella  resurser,  borttagandet   av   investeringshinder   samt   synliggörandet   av   och   teknisk   assistans   till   investeringsprojekt.   Europeiska   fonden   för   strategiska   investeringar (EFSI)  utgör Junckerplanens  centrala  pelare.  Den  ger  en  första-förlustgaranti  somlåter  EIB  investera  i  fler,  ofta  mer  riskabla,  projekt.  I  maj  2019  förväntas   projekten   och  de  avtal  som godkänts  för  finansiering  enligt  EFSI  mobilisera  433  miljarder  euro  i  investeringar  och  stöd  till  cirka  972  000  små  och  medelstora   företag  i  alla   28  medlemsstaterna.   För   att   se  EFSI:s senaste siffror per sektor och per land, se här, eller se våra Vanliga frågor och svar.

För mer information
Marginalen Bank: Anders Karlström, Head of Communication, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se
EIF: TimSmit, +352 691 286423, t.smit@eib.org
European Commission: Siobhan Millbright, Tel: +32 (0) 229 57361 or e-mail siobhan.millbright@ec.europa.eu

Modevisning
Nyheter

Följ Modevisningen här

Nyheter

Umeåpionjärer växlar upp i utforskandet av handel- och stadsutveckling

Sarita Nath
Nyheter

Möt Factivisten Sarita Nath

Bild på eXpression Designs deltagare
Nyheter

Programstart av eXpression Design i Umeå

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.