fbpx

Ansök till Future Retail Lab 2021-2022

Idag ställs nya krav på en omställning för företag inom handeln och för företag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringarna. Detta som en följd av globalisering och digitalisering samt den just nu pågående Coronapandemin. Faktorer som bidrar till förändrade förutsättningar för en redan hårt utmanad bransch. Vi ser idag exempelvis hur kund- och konsumentbeteenden förändras och att fysiska och digitala butiker och andra mötesplatser spelar nya roller för kunden.

För att kunna möta dessa förändrade förutsättningar och skapa en framtida och hållbar handel och besöksnäring är behovet av ny kunskap, digitala verktyg och ett utforskande av nya affärsmodeller större än någonsin. Är du nyfiken och vill vara med i acceleratorprogrammet som startar 31 augusti?

Info

7 januari 2021 -
31 maj 2021
Ansök till eXpression Future Retail Lab 2021-2022

För mer info

Anna Wikholm

Kjellberg

Affärsutvecklare, Future Retail Lab

Annakarin

Nyberg

Affärsutvecklare, Programansvarig Future Retail Lab