fbpx

Hållbarhet som metod för utveckling inom besöksnäringen

Hållbarhet som metod för utveckling inom besöksnäringen

Onsdagen den 2 december genomfördes en föreläsning av Sirpa Kärki, destinationsutvecklare vid Visit Umeå. Den välbesökta föreläsningen beskrev hur Visit Umeå och Region Västerbotten Turism har arbetat med hållbar utveckling inom besöksnäringen sedan 2015. Genom att genomföra analyser utifrån globala kriterier för hållbar besöksnäring och skapa hållbarhetrapporter har företag fått verktyg att starta eller utveckla sitt pågående hållbarhetsarbete. Sirpa Kärki tog oss med på en resa som bottnar i FN´s globala hållbarhetsmål och berättade om de olika verktyg som använts för att stödja företag i deras utveckling mot att bli mer hållbara. 

I Västerbotten och Umeåregionen har sedan 2015 olika projekt genomförts som alla har bidragit till en hållbar utveckling. Projekten har skapat förutsättningar för företag att genomlysa sina verksamheter ur ett hållbart perspektiv, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Efter en genomlysning skapas en hållbarhetsrapport med åtgärdsförslag som beskriver vägen mot ett hållbart företagande. Sedan starten har ett 40-tal företag i Umeåregionen blivit granskade.

Hållbarhet är idag en hygienfaktor och vid de affärsutvecklingsprocesser vi genomför granskas företagen efter globala hållbarhetskriterier för branschen som utmynnar i en rapport med förslag på åtgärder. Det kan röra sig om små steg som skall tas eller helt nya strategiska inriktningar. Att delta i en granskning och gå igenom processen är en resa där resan är målet. Man når helt enkelt inte fram på en gång, men genom små steg bidrar alla till en hållbar framtid, konstaterar Sirpa Kärki.

Vill du veta mer om det hållbarhetsarbete som sker inom besöksnäringen kan du läsa mer här.

Besöksnäringen bidrar med intäkter och arbetstillfällen, bara i Umeåregionen sysselsätter besöksnäringen fler än Volvo lastvagnar. Dessutom bidrar den till utveckling av infrastruktur, initiativ för natur och kulturskydd samt en förståelse mellan människor, attityder om mångfald, jämlikhet och icke diskriminering.

Turismen är en av Sveriges basnäringar och under 2019 uppgick den totala turismkonsumtionen till 306 miljarder kronor. Turismen utgör 2,5 procent av Sveriges BNP 2019.*

*Källa: Tillväxtverket  

Nyheter

Så håller entreprenörerna liv i affärsglöden

Nyheter

Se panelsamtalet affärsglöd i coronapandemin igen

Long read

Ingmar Inredning formar nya affärsmodeller under pandemin

Nyheter

Ansökan öppen för Future Retail Lab

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.