ATT BYGGA UPP EN INTERNATIONELL KARRIÄR SOM ARTIST ÄR ATT BYGGA ETT INTERNATIONELLT FÖRETAG

 In Creative Corporation, Nyheter

Att vara independentartist kräver en skicklig entreprenör, det handlar om strategi, att bygga ett varumärke, att ha en tydlig riktning, starka värderingar i en oerhört tuff bransch. Att vara artist och företagare går extremt mycket hand i hand, fastslår Natalie.

Natalie Carrion är en målmedveten entreprenör som tar plats och utmanar strukturer i en bransch som på många vis har omvandlats i och med digitaliseringen, men som trots detta fortfarande präglas av rigida hierarkier. En tuff bransch där det handlar om att vara entreprenöriell, ha en tydlig riktning och ett mod att ta plats och skapa en förändring. 

Natalie Carrions entreprenörskap är nydanande. Hon utmanar strukturer och når en stor marknad genom sitt strategiska och metodiska arbete med digitala kanaler och plattformar. Det i kombination med det personliga mötet, en prestigelös och generös hållning gentemot de människor hon möter, har visat sig öppna dörrar och leda väg in i betydelsefulla nätverk inom musikbranschen. Om tre år spelar Natalie på arenor över hela världen, det har varit ett tydligt mål för henne hela vägen.

När jag spelar över hela världen har jag människor som följer mig i det jag gör och jag har möjlighet att prata om viktiga värderingar, människor, miljö och hur vi ser på varandra. Vi behöver fler föredömliga ledare som faktiskt tar ansvar. Med den ekonomi jag skapar vill jag skapa förändring.

Natalie Carrion är entreprenör, artist och en del av eXpression – en företagsinkubator som möjliggör utveckling av kreativa och konstnärliga företag och entreprenörer.                     

Film: John Sandin

Följ Natalie
Instagram: @nataliecarrionofficial
Facebook: @carrionnatalie
Spotify: Natalie Carrion

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search