CREARTIVE FÅR TILLÖKNING

 In News, Nyheter

Spelutveckling och kreatörsnätverk när intresseorganisationen för kulturinkubatorer växer. I fredags beslutades att creARTive får fyra nya medlemmar spridda över hela Sverige.

Go Business ger stöd till människor som vill leva på sin passion i de norra delarna av Sverige med två olika inkubatorsprogram.

 Men det bästa vi erbjuder är ändå nätverket av entreprenörer som delar liknande utmaningar, säger verksamhetsledaren Marcus Olsson. Och eftersom vi har hjärtat i de kreativa näringarna är det jätteviktigt för oss med denna möjlighet till kunskapsutbyte och att tillsammans kunna påverka beslutsfattare. 

Niclas MelinNetPort, Science Park i Karlshamn som har digitala medier som ett av tre fokusområden, håller med:

 Vi vill lära känna fler främjare inom KKN* och vi hoppas hitta nya samarbeten och projektmöjligheter. Medlemskapet passar också väl in nu när vi expanderar med ett nytt hus med bland annat biosalong, konserthall och utställningsytor. 

Den tredje medlemmen som välkomnas är East Sweden Game, ett community och en samlingsplats för alla spelutvecklare i Östergötland. Tomas Ahlström är verksamhetsansvarig: 

Vi har känt att de traditionella inkubatorerna inte riktigt pratar samma språk som vi. De som kommer till oss drivs i första hand av att skapa en unik upplevelse snarare än att ha en perfekt affärsmodell. När vi började samtala med creARTive kände vi genast att vi delar många erfarenheter. 

High Coast Creative med säte i Örnsköldsvik, är ett annat nätverk, med fokus att stötta kreatörers förutsättningar till bra affärer. Ordföranden Johanna Forsberg ser medlemskapet i creARTive som ytterligare förstärkning:

 Vi blir starkare själva genom att bli del i en bredare plattform. Våra kreatörer får fler kontakter och delaktighet i frågor som rör KKN. 

Så vad kan dessa nya medlemmar förvänta sig under det kommande året? På agendan finns bland annat uppvaktningar hos kulturdepartement och näringsdepartement, etablering av kontakter med myndigheter och organisationer, samt en satsning på ett nordiskt-baltiskt nätverk av kulturinkubatorer.

eXpression Umeå är en av initiativtagarna och grundarna av den nationella intresseorganisationen creARTive som kraftsamlar inkubatorer för konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Nu stärks organisationen rejält i norra Sverige och med fler inkubatorer mot spel. I norra Sverige skapas nu en stark struktur för att stötta den kreativa industrin med eXpression Umeå, High Coast Creatives i Örnsköldsvik, Hub063 i Östersund och Go Business i Piteå, Luleå och Skellefteå. 

Genom att vi samlar kraft för de kreativa näringarna i norr och i hela Sverige kan vi tillsammans påverka beslutsfattare, finansiärer och andra. Vårt absoluta uppdrag är att stötta och stärka konstnärer, kreatörer och deras kreativa företag. Ett  som står för en kreativitet och en resiliens som behövs i dag mer än någonsin tillsammans med ett stort ansvarstagande för en hållbar framtid, säger Marlene Johansson, VD eXpression Umeå.

Vill du veta mer om creARTives verksamhet kontakta styrelseordförande Martin Q Larsson, 073 – 960 70 26, martin.qlarsson@subtopia.se

Medlemmar i creARTive från och med 29 maj 2020:

Klump Subtopia: https://www.subtopia.se/utvecklas/inkubator-klump-subtopia/ 
Transit: https://transitsthlm.se/
Site: https://sitesweden.se/
eXpression Umeå: https://expressionumea.se/
Xplot: https://www.xplot.se/
Brewhouse: https://brewhouse.se/#/
HUB063/Klump Östersund https://www.hub063.se/
Go Business: https://www.gobusiness.nu/
NetPort Science Park: https://www.netport.se/
East Sweden Game: https://eastswedengame.se/ 
High Coast Creative: https://www.highcoastcreative.se/

*KKN är en förkortning för Kulturella och Kreativa Näringar

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search