EXPRESSION OCH FUTURE RETAIL LAB INLEDER SAMARBETE MED CONNECT

 In Future Retail Lab, Nyheter, Press

De kreativa näringarna står inför stora tillväxtmöjligheter på den internationella marknaden. En utmaning i sammanhanget handlar om att företag och affärsmodeller som inte passar in i de traditionella strukturerna blir utmanande att förstå och värdera. Därmed finns en risk att bolag med tillväxtpotential går miste om investeringsmöjligheter.

Här bryter vi ny mark tillsammans med spännande nya investerare, affärsänglar och de syftesdrivna kreativa entreprenörer som har varit en del av verksamheten inom eXpression sedan inkubatorn grundades. Det innebär att vi tillsammans kommer öppna upp för nya möjligheter för finansiering, berättar Marlene Johansson, VD vid företagsinkubatorn eXpression.

Ett viktigt steg är etableringen av acceleratorn Future Retail Lab som fokuserar det skifte som handeln just nu står inför och frågan om hur de möjligheter som följer ska kunna tillvaratas. En del av svaret handlar om ny kunskap, nya digitala verktyg och utforskande av innovativa affärsmodeller. En annan del av svaret står att finna i just nya finansieringsformer och investeringsstrategier för tillväxt.

För att möta möjligheterna inom framtidens handel är det viktigt att bygga samarbeten med nytänkande investerare och affärsänglar, aktörer som ser potentialen och möjligheterna i innovativa entreprenörer inom den kreativa näringen. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Connect Region Norr, de kommer stimulera utvecklingen för de bolag som nu antas till acceleratorn, säger Annakarin Nyberg, programansvarig vid Future Retail Lab.

Tillväxtverkets nya rapport ”Ge plats på Scen, kulturföretagen vill växa” visar på hur kreativa näringar är mer innovativa än genomsnittet. En anledning är att de bygger sina affärsmodeller på samverkan i högre utsträckning, vanligtvis i sina kärnverksamheter så som produktion, distribution, marknadsföring och export. I och med att entreprenörerna växer genom samverkan i stället för antalet anställda blir de mer flexibla vilket skapar andra förutsättningar att möta upp nya möjligheter.

Vi ser stor potential i samarbetet med eXpression och den nationella accelerator som just nu etableras i Umeå. Tillsammans kommer vi bygga nätverk och samarbeten som kan fånga upp framtidens entreprenörer, menar Anders Gothefors, VD Connect Norr.

I september 2019 startar det nationella acceleratorprogammet Future Retail Lab. Programmet är en satsning vid inkubatorn eXpression Umeå, företagsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kreativa och kulturella näringar. I Future Retail Lab fokuserar nya entreprenörer tillsammans med befintliga ägaradrivna bolag på framtidens hållbara handel.

Kontakt:

Marlene Johansson,
VD, eXpression
marlene.johansson@expressionumea.se

Anders Gothefors
VD Connect Sverige Region Norr
anders.gothefors@connectsverige.se

Annakarin Nyberg,
programansvarig, Future Retail Lab
annakarin.nyberg@expressionumea.se

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search