EXPRESSION UMEÅ SATSAR FÖR ATT STÄRKA DE KREATIVA NÄRINGARNA PÅ DEN GLOBALA SCENEN

 In Nyheter, Press

eXpression Umeå, Umeås snabbväxande inkubator för de kulturella och kreativa näringarna har erhållit ytterligare EU medel för att skapa förutsättningar och stärka den kreativa näringens tillväxt och internationalisering. Satsningen sträcker sig över 3 år och omsluter 13 miljoner kr.

Sveriges exportstrategi pekar på att kulturella och kreativa näringar ska öka sin internationalisering och att vi ska främja kulturdriven export. De kreativa företagen är drivande i den digitala utvecklingen inom t.ex. design, musik, mode, film, media och spel. Den digitala dimensionen kan sannolikt till stor del förklara att de kulturella och kreativa företagen i Sverige noterar nära dubbelt så mycket export som genomsnittet av landets företag och att de är mer innovativa än genomsnittet.

”För oss är det viktigt att bygga vidare på den starka grund och kreativa kluster vi byggt upp på eXpression och ta nästa steg i att stödja företagen i sin marknadstillväxt och ut på den internationella marknaden. Vi arbetar med designers, arkitekter, konstnärer, filmproducenter, musiker, modeföretag, turistföretag och spelföretag som håller en hög internationell klass och för att möta deras behov och skapa de bästa förutsättningarna i regionen behöver vi utvecklade stödstrukturer att växa och att nå ut internationellt” säger Marlene Johansson, VD eXpression Umeå.

Kreativa näringar inom musik, film, media, design, spel och mode är starkt framväxande näringar i Umeå och hela Västerbotten. Det är kreatörer med hög internationell klass som uppvisar innovativa former av digitala marknadsföringskoncept och etableringar av dynamiska ekosystem av oberoende företag med omfattande digital räckvidd och som är präglade av samskapande. Framgångar som Random Bastards, Sisters in Law, Team Scandi, Persikamy, Bautafilm, Johanna Forsberg Design är bara några exempel.

Tillväxtverkets rapport ’Ge plats på Scen, kulturföretagen vill växa’ (2019) visar hur KKN företag är mer innovativa än genomsnittet av företag. Ett resultat av att de bygger sina affärsmodeller på samverkan i mycket högre utsträckning, vanligtvis i sina kärnverksamheter som produktion, distribution, marknadsföring och export. Tillväxtviljan för kulturella och kreativa näringar visar sig i samma studie vara större än genomsnittet för alla företag. 80% av KKN företag vill växa jämfört med genomsnittet 69%.
23% uppger att de vill expandera internationellt.

”Vi kommer att arbeta tillsammans med High Cost Creatives i Örnsköldsvik och Artic Design of Sweden för att tillsammans stärka de kulturella och kreativa näringarnas tillväxt på den globala scenen och för att stödja utvecklingen av nya innovativa affärsmodeller för att nå ut internationellt”, säger Marlene Johansson.

Medfinansiärer till acceleratorn är Umeå Kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Företagarna i Örnsköldsvik.

eXpression Umeå, är idag en verksamhet som vuxit starkt framförallt det senaste två åren, där och som stödjer och utvecklar ett 50-tal idéer, kreatörer och företag inom kulturella och kreativa näringar i hela regionen. Inkubatorn har en stor attraktionskraft och en väl utvecklad affärsutvecklingsprocess som stödjer utvecklingen av hållbara företag. eXpression präglas av stor jämställdhet och mångfald hos de kreatörer som utvecklar sina idéer och företag i miljön.

För mer information, kontakta:

Marlene Johansson, VD

eXpression Umeå

marlene.johansson@expressionumea.se

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search