EXPRESSION UMEÅ ÖVERTRÄFFAR ALLA FÖRVÄNTNINGAR

 In Nyheter, Press

– säkrar framtiden och sin plats i innovationssystemet

Umeås inkubator för de kulturella, konstnärliga och kreativa näringarna startade sin verksamhet 2014, då tillsammans med regionalfondsprojektet Testplattform X. Nu har resultaten för projektets tre år sammanställts och med 55 startade bolag på tre år överträffar de det förväntade resultatet med råge. Och framtiden tryggats. 

– Vi har hela tiden strävat efter att förnya inkubatorverksamheten. Därför var det också viktigt att tidigt och tydligt definiera vårt syfte, vår verksamhetsidé och våra värderingar. Nu har vi hittat vår naturliga plats i Umeås och näringens fortsatta utveckling, säger Marlene Johansson, vd för eXpression Umeå.

Testplattform X

EU projektet Testplattform X bedrevs i syfte att bygga en kreativ testplattform där studenter, forskare och entreprenörer från hela regionen gavs möjlighet att utveckla sina idéer. Plattformen skulle i sin tur bidra till att fler företag inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) startades. Projektet skulle även utforska nya arbetsmodeller och angreppssätt för att på bästa sätt utveckla idéer och företag inom KKN.

Ett gediget uppdrag vars resultat låter tala för sig själv.

Över 780 nya idéer på tre år

Sedan starten 2014 skulle projektet nå 400 studenter och 50 forskare med koppling till KKN. När åren nu sammanställts framgår att cirka 800 studenter och så mycket som 200 forskare deltagit i någon form under projektet och tillsammans med innovationskontoret vid Umeå universitet.

Antal utvärderade idéer uppskattas till omkring 783 idéer, i jämförelse med de förväntade 60. Till det har 55 företag startats och utvecklas, målsättningen var 20 företag, det innebär en måluppfyllelse på 175 procent.

– Ett fantastiskt resultat på alla sätt. Det ger oss också en hävstång för nästa steg och bevisför vår viktiga miljö i Umeås och regionens innovationssystem, säger Marlene Johansson 

eXpression Umeå har med detta tryggat sin framtid som en självklar aktör i Umeås innovationssystem under Umeå universitet och Umeå kommun.  

Ytterligare satsningar att vänta

Under Tillväxtverkets resultatspridningskonferens den 4 december i år lyftes eXpression arbete med Testplattform X som ett nytänkande projekt, grundat i ett väldefinierat behov.

Samtidigt presenterades även eXpression Umeås nya treåriga regionalfondsprojekt: North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business.

Ett projekt som bygger på samverkan och regionala KKN-kluster, tillsammans med forskning från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

– Vi har kunnat arbeta fram en kvalitetssäkrad arbetsmodell som effektivt och hållbart bidrar till att fler kunskapsintensiva idéer inom de kulturella och kreativa näringarna leder till framgångsrika företag i Umeå. Här har våra satsningar på medskapande, självledarskap och samarbeten – för att inte tala om våra bolag, medarbetare och affärscoacher – varit viktiga framgångsfaktorer, säger Marlene Johansson.


KONTAKT

MARLENE JOHANSSON
VD
+4670-674 95 39
marlene.johansson@expressionumea.se

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search