FRÅN UMEÅ UT INTERNATIONELLT

 In Creative Corporation, eXpression Design, Nyheter

eXpression Umeå gör nu en stor satsning för kreativa näringars etablering på den internationella marknaden. Inkubatorn bygger tillsammans med tung expertis upp resurser för finansiering, internationell affärsutveckling, tillgång till branschspecifika nätverk och samarbeten, stöd i form av immaterialrätt, varumärkesskydd, patent och IPR i ett internationellt varumärkesbyggande. 

Export är en viktig del i näringspolitiken, med stor betydelse för jobbtillväxten i Sverige. Sveriges exportstrategi pekar på att de kreativa näringarna ska öka sin internationalisering och att Sverige ska främja kulturdriven export. De kreativa företagen är drivande i den digitala tjänsteutvecklingen där filmare, musiker, designers, medieproducenter, skribenter och konstnärer genom sina digitala plattformar är globala från dag 1. Det kan också förklara att de kreativa företagen i Sverige noterar nära dubbelt så stor export som genomsnittet av landets företag. 

EU kommissionen framhåller de kreativa entreprenörernas djupa betydelse att driva digital innovation, och påvisar hur de digitala kulturprodukter har blivit den överlägset största inkomstkällan i den globala ekonomin (källa cultural times).

NYTÄNKANDE AFFÄRSMODELLER 

En anledning till marknadstillväxten och snabbheten ut till den globala marknaden är att affärsmodellerna i stor utsträckning bygger på samarbeten mellan oberoende företag. Affärsmodellerna byggs genom digitala plattformar, och att man samverkar nära i sina kärnverksamheter som produktion, distribution, marknadsföring och export.  Knivskarpa affärsmodeller som många andra branscher kan ta lärdom av. 

SNEAKERDESIGN I EUROPA OCH SKATESCENEN I SEOUL

eXpression tog ett snack med designern Marian Dembiciewics och Random Bastards-medgrundaren Erik Hörstedt för att höra deras tankar om samarbeten och världen som arbetsplats.

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search