INFORMATON OM CORONAVIRUSET

 In Nyheter

eXpression Umeå tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19.

Eftersom vi befinner oss i universitetsmiljö rättar vi oss också efter de riktlinjer som gäller från Umeå universitet. Detta innebär att vi i huset Curiosum, där det finns aktörer från flera organisationer och företag, tillsvidare ställer in alla arrangemang som omfattar allmänhet och externa deltagare oavsett storlek på grupp. När det gäller våra träffar inom de olika programmen genomförs dessa i möjligaste mån digitalt. Möten eller besök med tillresande från andra länder ställs in eller ställs om till digitala. Internt arbete och möten kan fortsätta som vanligt men överväg alltid digitala möjligheter. Resande inom Sverige begränsas i så stor utsträckning som är möjligt.

Sedan den 14 mars avråder Utrikesdepartementet från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Detta innebär att om du varit på resa till andra länder, oavsett det är privat eller inom tjänsten skall arbeta hemifrån i två veckor från ankomst till Sverige. Detta gäller även retroaktivt för personer som anlänt till Umeå efter den 1 mars. Stanna alltid hemma vid symptom från luftvägar, feber och eller hosta, oavsett du varit på resa eller inte. https://www.umu.se/covid-19/

Nedan finns länkar med råd och stöd till företagare som drabbas under rådande omständigheter.

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona—rad-och-stod-till-foretag/

https://www.verksamt.se/

För mer information rörande Coronavirus Covid-19 följ krisinformationen från svenska myndigheter

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Fredrik Petrusson, Designchef Sigr visar senaste kollektionen