INTRESSENTER INOM HANDELN I SUNDSVALL SAMLADES FÖR GIVANDE WORKSHOP

 In Future Retail Lab, Nyheter

Tisdagen den 18 februari samlades intressenter inom stadsutveckling och handel i Sundsvall för att inspireras och delta i workshop och diskussioner rörande framtidens hållbara handel. Samtalet om handeln utgör ett led i den kunskapsspridning och det erfarenhetsutbyte som sker inom ramen för acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab och genomfördes i samarbete med Bizmaker Sundsvall, Sundsvall Handel samt Stadsutveckling Sundsvall och Stenstan.

Sundsvall, eller Stenstan som är en benämning av de centrala delarna av staden har ett centrum som de senaste åren gått från ett tomt centrum till ett centrum med allt fler restauranger. Däremot är det många butiker som fortsatt flyttar från stadskärnan till förmån för det externa handelsområdet Birsta där också IKEA återfinns. Att restaurangerna klarar sin överlevnad och inte butikerna förklarar en av deltagarna med att de har tydliga koncept och varumärken samt ger en unik upplevelse till besökaren.

Det finns en tydlig stolthet över stadskärnan och deltagarna upplever att de negativa tongångarna kring handeln i centrum är på väg bort och det finns en framtidstro för en stadskärna med mer liv och rörelse där nya aktörer ersätter gamla.

Dagen avslutades med att workshopledaren Magnus Ohlsson från We Hunt for Heads sammanfattade vad man faktiska kan göra för en framtida hållbar handel:

  1. Lösa ett problem (ex. Claes fixare)
  2. Ha en snygg butik, erbjud upplevelse
  3. Skapa nya service-erbjudanden genom samarbeten
  4. Skapa lust att testa
  5. Skapa möjligheter till cirkulär ekonomi
  6. Förstå kundens köpprocess

eXpression Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet och delfinansieras även av EU:s strukturfonder. Just nu genomförs en pilotomgång av acceleratorprogrammet i Umeå och i redan nu har ansökan för ett nationellt intag öppnats upp. Det nationella programmet startar i augusti 2020.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Wikholm Kjellberg

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search