MEANWHILE – CENTRALT I PERIFERIEN

 In Nyheter

Under maj-månad exponeras Konsthögskolans masterstudenters examensarbete ”Meanwhile” på Bildmuseet i Umeå. eXpression har träffat Johannes Blomgren, Jonne Hansson och Martin Arvidsson, tre av de femton examensstudenterna för att få inblick i tankarna och arbetet bakom utställningen.

Bildmuseet beskriver examensutställningen på följande sätt.
I berättelser tar ordet meanwhile [under tiden] oss till en händelse som sker parallellt men på en annan plats än den där huvudhistorien utspelar sig. Vi förflyttas till denna andra plats och vet att det som ska ske där kommer att påverka hur berättelsen utvecklar sig. Meanwhile är en signal för att öka vår uppmärksamhet. Vad som nu berättas kommer att ha betydelse.

Hur kom ni på temat för utställningen och varför valde ni det?

Vi i klassen skulle gemensamt komma överens om ett tema för utställningen som alla kunde relatera till. Efter att ha diskuterat frågan och lyssnat till allas individuella presentationer vad de arbetar med hittade vi den gemensamma nämnaren med olika perspektiv vilket ledde fram till Meanwhile. Utställningens tema handlar om perspektiv, att saker händer på flera platser samtidigt och att det på olika sätt påverkar oss. Ett sätt att förklara det på är att referera till vad som är i centrum och i periferien, berättar Johannes.

Hur har arbetet sett ut med den här utställningen?

Sen vi antogs till masterprogrammet på Konsthögskolan har vi vetat att vi ska göra den här utställningen men arbetets första deadline var strax innan jul 2018 då Bildmuseet behövde få in tema och kort beskrivning av denna. Därefter har varje student gjort sin egen tolkning av temat med stöd av Ariane Müller, gästlärare på Konsthögskolan. Vi studenter arbetar väldigt individuellt i vår egen studio med stängd dörr och samlas främst kring workshops inom konstens olika områden.

Hur har ni tolkat temat?

Alla studenter har sitt eget konstnärliga uttryck och det är således 15 unika tolkningar. Vissa konstnärer utgår från ett visst material eller teknik och låter det styra konceptet medan andra gör tvärtom och utgår från konceptet och tolkar detta genom olika tekniker.

Jonnes konstverk är döpt till Heavy Thoughts och gestaltas genom karaktärer från tv-spelet Grand Theft Auto V i en Sadcom Machinima, en sorgsen version av Sitcoms [en typ av humoristisk dramaserie] blandat med spelföretaget Machinima.

Martins konstverk kallas Instructions for a Sunset och gestaltar flera perspektiv på saker som blivit kvar samtidigt som resten av världen gett sig av i framtiden. Exempel på detta är de småbåtar Martin filmat och som blivit kvar på uppställningsplatserna och inte fått segla vidare i livet.

Vad har varit mest utmanande?

Trots att de 15 studenterna har egna konstnärliga uttryck upplever de inte att det varit några större svårigheter att enas hur utställningen ska se ut och presenteras för att ge ett gemensamt uttryck.

Några studenter var oeniga om hur högt vissa tavlor skulle hänga men efter lite diskussion löst det sig utan större bekymmer berättar Martin.

Vad ska ni göra nu efter avslutat examensarbete?

Efter avslutade studier ska Johannes fortsätta arbeta med sin konst och frilansa inom kommunikation, grafisk design och varumärkesprofilering vid sidan av det. Jonne Hansson har fått arbete som konstvärd för Bildmuseet och Martin Arvidsson ska fortsätta med sitt konstnärskap och kombinera detta med konstnärliga konsultuppdrag åt produktföretag.

Meanwhile visas på Bildmuseet mellan 2019-05-03 – 2019-05-19.
Läs mer om utställningen här och delta vid någon av de guidade visningarna här.

Utställningen Meanwhile / Umeå Konsthögskola visas på Bildmuseet 3–19 maj 2019. Foto: Mikael Lundgren

Utställningen Meanwhile / Umeå Konsthögskola visas på Bildmuseet 3–19 maj 2019. Foto: Mikael Lundgren

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search