NYTT DESIGNPROGRAM FÖR UNGA OCH ETABLERADE FORMGIVARE

 In eXpression Design, Nyheter

eXpression Design är en ny länsöverskridande programsatsning framtaget för Umeås och Regionens etablerade formgivare och designstudenter. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sina produkter och stärka sina nätverk – både på lokal och global nivå. Satsningen är ett samarbete mellan eXpression Umeå, det kreativa nätverket High Coast Creative, Företagarna och Örnsköldsviks kommun.

eXpression Design, ett länsöverskridande designprogram som vänder sig till både etablerade och unga formgivare som har ambitionen att utveckla sig själva och sina produkter, öka samarbeten mellan formgivare och producenter samt nå ut internationellt. Programmet erbjuder bland annat kreativa mötesplatser, prototypverkstäder med nya digitala verktyg, samt en plattform att stå på för att hitta fler marknader och utveckla den lokala produktionen på en internationell arena.

eXpression Design har som syfte att synliggöra, utveckla och knyta ihop formgivare och duktiga producenter som finns i regionen. Kontakterna som skapas banar väg för såväl nya innovationer som företag.

I samband med programstarten bytte programmet namn från Summer eXpression till eXpression Design och breddas till att gå året runt.

Vi breddar programmet för att öppna upp för flera, vi vill hylla väldesignade bruksföremål och hoppas att programmet ska generera fler lokalproducerade och väldesignade produkter. Vi hoppas även att programmet ska agera språngbräda för ett fortsatt entreprenörskap, säger Barbro Renkel, programansvarig eXpression Design, Umeå. Precis som förut kommer studenter från estetiska utbildningar kunna söka in och gå programmet under sommaren, programmet är anpassat för att kunna fortsätta utvecklas som ung formgivare under det kommande året.

Den 29 januari öppnar programmet upp för studenter att söka med programstart juni 2020.

Frågor

Barbro Renkel, programansvarig Umeå
Barbro.renkel@expressionumea.se
070-555 97 23

Johanna Foreberg, programansvarig Örnsköldsvik
art@johannaforsberg.se
070-640 38 03

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search