PERIGON SATSAR PÅ 360-TEKNIK FÖR ATT MÖTA E-HANDELNS UTMANINGAR

 In Creative Corporation, Nyheter

Som första företag i Västerbotten har Perigon specialiserat sig på en ny typ av interaktiva produktbilder genom 360-teknik. Tekniken innebär att man genom bilderna kan ge en mer verklighetstrogen och rik upplevelse av produkten, någonting som idag blir en allt viktigare faktor inom e-handeln.

– Genom 360-teknik kan vi ta e-handeln ett steg längre. En mer nyanserad och naturtrogen bild av produkten gör att kunden kan göra mer genomtänkta och medvetna val. Och i förlängningen – att antalet återköp och returer minskar. Frakt är idag en stor utmaning och miljöbov inom e-handeln och att kunna bidra till att färre paket fraktas fram och tillbaka känns både bra och viktigt, konstaterar Nanny Ålander, Perigons grundare och VD. 

Den största utmaningen för e-handeln är mängden återköp och när den fysiska handeln minskar fortsätter e-handeln att öka. Under 2019 ökade e-handeln med 13 procent jämfört med året innan och motsvarade 87 miljoner i omsättning enligt Postnords e-barometer som är framtagen i samarbete med Svensk handel och HUI Research. 2021 antas handeln uppgå till 100 miljarder i omsättning enligt samma rapport.

– När vi gjorde en marknadsundersökning inför uppstarten av Perigon såg vi att 24 procent av de tillfrågade gjort återköp på grund av att produkten inte såg ut som de trodde. Bortsett från att tekniken är mer miljösmart är den också tidsbesparande för både konsumenten och för företaget som säljer produkten, menar Nanny Ålander

360-bilder kan bistå med en mer verklighetsnära upplevelse av produkten där den klassiska produktfotograferingen brister. Fördelar med 360-bilder är att antalet återköp minskar och bidrar indirekt till ett mindre ekologiskt fotavtryck. Vi ser att digitala kanaler blir mer och mer interaktiva med användarna. Idag förväntar sig konsumenten att kunna interagera med företag via digitala kanaler. Tillgänglighet, transparens och genomtänkta val blir viktiga. Vi ser också att företag som har ett holistiskt sätt att närma sig hållbarhet har ett enormt försprång eftersom det är något som efterfrågas mer och mer från konsumenterna.

Perigon är en matematisk term för 360 grader och refererar till tekniken bakom de interaktiva bilderna. Användaren kan rotera och förstora objektet 360 grader. På så sätt får konsumenten en tydligare bild av hur objektet ser ut från alla vinklar och har möjlighet att zooma in för att se detaljer. Det kan bidra till att minska tveksamheter inför köpet.

För mer information:

Nanny Ålander
Grundare, VD
076-0066788

info@perigon.nu

www.perigon.nu

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search