STADEN LYFTS AV SPÄNNANDE SAMARBETEN

 In Creative Corporation, eXpress, eXpression Design, Future Retail Lab, Nyheter, Press

eXpression Umeå, företagsinkubatorn för konstnärliga och kreativa näringar blir en del av stadskärnan. I samarbete med fastighetsägaren Mofab flyttar eXpession Umeå in i gallerian MVG, där man tillsammans utvecklar staden som plats och möjliggör för entreprenörer och kreatörer att ta plats i centrumkärnan.

Här kommer Umeås kreativa entreprenörer, designers, modeskapare, musiker, arkitekter, skribenter, filmskapare, artister och konstnärer ges möjlighet att genom showrooms, pop-ups, events och co-labs testa och utveckla sina koncept och affärsmodeller.

I strävan mot att tillvarata möjligheter och driva utvecklingen av morgondagens hållbara stad finns mycket att lära av det nya, kreativa och syftesdrivna entreprenörskapet.

Acceleratorn Future Retail Lab tar också de plats i de centrala lokalerna i gallerian och fortsätter sin resa mot samverkan, tillväxt och nya affärsmodeller för en framtida hållbar handel.

Vi har god erfarenhet av att våra företag intar stadskärnan, tänker nytt och förändrar stadsbilden. Ta exempel som Team-Scandi, ÚMA vintage, Sisters in Law såväl som Persika My. Alla dessa står för sitt unika uttryck, smarta strategier och affärsmodeller, säger Marlene Johansson, VD vid eXpression Umeå.

Umeå leder väg genom detta samarbete. Vi ser många fördelar med att eXpression Umeå flyttar in med en del av sin verksamhet i MVG. Att våra besökare i gallerian får tillgång till en inkluderande yta att mötas i och samtidig få en inblick i vad eXpression Umeås kreatörer gör för att berika Umeås näringsliv och stad, ser vi som något mycket positivt. Vi tror på den här typen av samarbeten, säger Rolf Burlin vice VD Mofab Umeå.

Processen med att skapa en dynamisk, inkluderande, flexibel och kreativ mötesplats initierar Anna Parry, Proto Projects och Maria Östensson, EcoDesign & Inredning i projektet redan i mitten av september.

Med ett universitet i världsklass var det självklart att bjuda in studenter från högskolorna för arkitektur, design och konst samt handelshögskolan till den första experimentella delen i projektet, att komma med idéer och prototyper. I en intensiv workshop kallad 12 hours of Creativity leder Anna Parry, från Proto Projects, studenterna genom en supersnabb process där de intar ytan och prototypar fram miljöer i full skala och på plats. ­

Det är alltid kul att jobba med studenter – de bidrar ofta med en egen sorts hög energi och nytt tänk. En tvärvetenskaplig grupp som den här kommer dessutom med helt olika, kompletterande skills – och då de dessutom kommer från hela världen så har de med sig olika idéer om vad som gör en stad bra. Sammantaget ger det en superbra chans att skapa något som är inkluderande och nytt säger Anna.

Efter den initiala workshopen tar Maria Östensson, Ecodesign och Inredning vid stafettpinnen för att utveckla designprocessen och skapa ett koncept med kreativ höjd och lyskraft. Genom att formge ytan i detalj och förfina explosionen fortskrider hon processens magi för att slutligen färdigställa en 3-dimensionell miljö.

Ett projekt med kreativitet som kärna i Umeås centrum känns otroligt spännande att få utforma. Eftersom en kreativ process är organisk så tillförs många nya idéer och dimensioner i utvecklingsarbetet, vilket föder nytänk och innovation om vad och hur någonting kan vara eller se ut. Sen måste man sy ihop idéerna och göra urval av vad som fungerar som en helhet. Det känns också otroligt häftigt att en galleria i centrum är nyfiken på att lyfta in kreativa entreprenörer i sin miljö och att de är villiga att undersöka vad som kan uppstå i och med det. Förändring kräver mod, och att skapa en fysisk plats där kreatörer och entreprenörer sammanstrålar med stadskärnan och alla människor tror jag kommer att utveckla nya idéer och samband på flera plan menar Maria.

För mer information:

Marlene Johansson VD, eXpression Umeå

Marlene.johansson@expressionumea.se

070-674 95 39

Rolf Burlin, vice VD Mofab

Rolf.burlin@mofab.se

070-676 71 11

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search