STARKA FORSKNINGSSAMARBETEN OCH STUDENTERNAS KREATIVITET I CORONAKRISENS SKUGGA

 In Nyheter

eXpression Umeå har ett nära samarbete med Handelshögskolans forskare, lärare och studenter. Bland annat bedrivs forskning och utveckling kring nätverksbaserade affärsmodeller så kallad shared business models som kännetecknar företagsutveckling inom den kreativa industrin.

Ett annat forskningsprojekt som bedrivs är det syftesdrivna, hållbara entreprenörskap inom design, mode och musik, samt hur handeln möter en hållbar konsumtion. Under våren kommer fördjupande artiklar om allt som görs.   

För oss på eXpression Umeå betyder det forskningsnära samarbetet väldigt mycket inte minst då vi är en akademinära inkubator. Forskningssamarbetet gör att vi ständigt omprövar våra processer och metoder för att ge det bästa affärsstödet till kreatörer som utvecklar sina hållbara företag, säger Marlene Johansson, VD, eXpression Umeå. 

Studenternas medverkan genomsyrar också samarbetet, ett sådant är den entreprenörskapskurs som alla civilekonomstudenter genomgår. Under två dagar i förra veckan laddade med kreativa idéer med över 230 studenter. Studenterna presenterade sina affärsidéer för totalt 15 experter för stöd i affärsutveckling, finansiering och företagande. Allt hölls via zoom. Några av de vinnande idéerna erbjuder kreativa svar till det rådande läget med covid- 19 såsom en tjänst som erbjuder exklusiva upplevelser i form av konserter och online.   

Kontakt
Marlene Johansson, VD, eXpression Umeå
marlene.johansson@expressionumea.se

Fotograf: Jonatan Stålhös

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Annakarin Nyberg, Kristin Lagerqvist och Clara Lidström