STARKA RÖSTER FÖR HÅLLBAR KREATIVITET SAMLAS PÅ GRAND

 In Nyheter

Torsdag den 24 januari samlas aktörer inom form, design och arkitektur för att tala om design av attraktiva städer; som näring och ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbar design med kapacitet att förbättra kräver kreativitet som tillåts ta plats och utvecklas. Och kreativitet är en förutsättning för att möta ett accelererande innovationsbehov i en föränderlig värld. Dagen arrangeras i samband med Västerbotten på Grand Hôtel av eXpression och Arctic Design of Sweden.

– Entreprenörskap med utgångspunkt ur design representerar viktiga näringar för Västerbotten och inte minst i byggandet av ett hållbart, attraktivt län med sikte på framtiden. På torsdag den 24 januari på Grand Hôtel i Stockholm har vi samlat många intressanta röster under paraplyet design, säger Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef Region Västerbotten.

eXpression Umeå tillsammans med Artic Design of Sweden, Region Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun bjuder den 24 januari in till en eftermiddag under Västerbotten på Grand Hôtel där kraften i design, konst och kreativa näringar, dess roll och hur den hjälper oss att forma framtiden står i fokus. För oss, våra företag och samhällen, lokalt och globalt.

– Design, konst, arkitektur och de kreativa näringarna är starka i vår region även på den globala scenen och vi är glada att göra denna dag i bred samverkan, säger Marlene Johansson, vd eXpression.

I programmet medverkar textilkonstnären Viktoria Melinder, vars textil visades på svenska ambassaden i Tokyo i fjol vid firandet av 150 års diplomatisk relation mellan Sverige och Japan.

Katrin Holmqvist Sten, prefekt Konsthögskolan vid Umeå universitet, talar om Konsthögskola i en global värld: gränssnitt och friktion; om hur Sveriges nordligaste högskoleutbildning i fri konst utmanar och prövar gränser inom universitetet och på en internationell konstscen.

I programmet medverkar också starka röster som Karina Eriksson-Waern, rektor, Beckmans Designhögskola, Mats Widbom, vd Svensk Form, Lotta Ahlvar, Design Sweden, Demian Horst, vicerektor Umeå Institute of Design med flera.

– Det är välkommet och viktigt att region Västerbotten på detta sätt lyfter fram att hållbara städer och design är en av våra stora framtidsfrågor. Jag ser formområdet som den sammanhållande länken mellan teknik/innovation och människa/samhälle i den nödvändiga transformationen till ett hållbart samhälle, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

Program 24 januari 
http://expressionumea.se/grand2019/

 

För mer information

Marlene Johansson, VD, eXpression Umeå
070-674 95 39, marlene.johansson@expressionumea.se

Stina Berglund, projektledare Arctic Design of Sweden
072-225 76 27, stina.berglund@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, strateg externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search