STORT ENGAGEMANG FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA HANDEL I ÖSTERSUND

 In Event, Future Retail Lab, Nyheter

Under fredagen den 6 december genomfördes en inspirationsföreläsning och workshop om framtiden hållbara handel i Östersund. I samarbete med Destination Östersund bjöd eXpression Future Retail Lab i in handel och övriga intressenter inom stadsutveckling till en innehållsrik förmiddag där man tillsammans blickade framåt och lyfte branschomvandlingens möjligheter och utmaningar till diskussion.

Under 2019 utsågs Östersund till Årets Stadskärna, någonting som har fått till följd att Östersund har synliggjort vikten av samverkan, en kontinuerlig utveckling av aktiviteter, nätverkande och förändrade affärsmodeller i handeln. 

Östersund är en mycket spännande stad där samverkan, lokaproduktion och stora arrangemang är tydliga inslag i samtalet om handels-, stads-och destinationsutveckling. Och precis som på övriga orter där vi har genomfört dessa samtal uttrycker man behov av kompetensutveckling, berättar Annakarin Nyberg, programansvarig vid eXpression Future Retail Lab.

Samtalet om handeln utgör ett led i kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte om handelns pågående branschomvandling. Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Labs besök i Östersund utgjorde den femte workshopen i raden den här typen av aktiviteter som har genomförts under året.

eXpression Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet och delfinansieras även av EU:s strukturfonder. Just nu genomförs en pilotomgång av acceleratorprogrammet i Umeå och i redan nu har ansökan för ett nationellt intag öppnats upp.

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search