SYFTESDRIVET ENTREPRENÖRSKAP ÄR ANNAS SUPERKRAFT

 In Event, eXpress, Nyheter

Anna Parry är superkreatören och en av grundarna av designföretaget Proto Proto. Under tisdagen föreläste hon för kreatörer på inkubatorn om syftesdrivet entreprenörskap kopplat till FN:s globala mål.

Millennials – människor födda mellan tidigt 80-tal och mitten av 90-talet – utgör idag globalt 2,5 miljarder invånare och är alldeles snart den starkaste köpgruppen i världen. Denna unga generation, även kallad Gen Y, tänker och lever på ett sätt som skiljer sig från tidigare generationer. De tenderar att välja produkter från varumärken som har ett högre syfte än att bara lösa ett enstaka problem eller behov.

Anna Parry, superkreatör och medgrundare av designföretaget Proto Proto är övertygad om att vi måste  ställa om vårt sätt att driva företag – för att vända den klimatkris vi står inför och för att nå FN:s Globala mål för hållbar utveckling – och den nya generationen konsumenter är de som kommer att driva förändringen.

Över 60% av millennials väljer varumärken som har ett högre syfte än att tjäna pengar, berättar Anna. Självklart är pengar viktigt, utan en fungerande affärsplan kan du ju inte göra någon skillnad, men jag skulle säga att pengar är aldrig orsaken till att du driver ditt företag. Orsaken är något annat – värdegrunden du bygger det på, problemet du vill lösa, din speciella gåva; pengar är en effekt av din aktivitet.

I vår bransch och i dagens produktionssamhälle sker en skev fördelning av intäkter längs produktionskedjan då märkena tar den stora andelen av intäkten och det är oftast bara smulor går till producenten, berättar Anna. Om du köper en t-shirt från ett av de stora klädmärkena för 199 kr får den som har sytt den ca 3 kr av det. På Proto Proto vill vi ifrågasätta varje del i hela den här processen och förändra hur vi som konsumenter tänker kring vi och de. Och det börjar med att vi faktiskt tänker på de, de som producerar det vi köper. Vi ser ser enorm potential till hållbar utveckling i de länder vi jobbar, och minskad ojämlikhet börjar med arbete och inkomst; vi vill såklart kunna ge så mycket jobb som möjligt till de kooperativ vi arbetar med; men vi vill också visa på den fantastiska rikedom som finns där, i fråga om kulturarv, hantverksskicklighet och livsglädje. Det är en viktig del i vårat eget syfte; att välja de berättelser vi delar med omsorg. Vi är inte intresserade av att späda på stereotyper – vi vill visa på andra sidor av verkligheten.

På Proto Proto jobbar vi med en kollaborativ designprocess där en formgivare och en hantverkare, från olika kulturer och omständigheter, samarbetar kring utformningen en produkt på samma villkor med rättvisa löner. Det är superspännande, en slags ”culturejamming”. Förra veckan lanserade vi vår första produkt, en handvävd matta, samskapad av designers från Berlin och ett väv-kooperativ i Marocko.

Genom att arbeta tillsammans över nations- och kulturgränser, och prata om det vi gör, hoppas vi bidra till minskad ojämlikhet, ökad kunskap och en känsla av att vi är inte så olika trots allt. Och att alla kan göra skillnad.

 Och att få prata om det med andra kreatörer och entreprenörer är supercoolt – om jag kan inspirera en enda person att tänka mer hållbart och syftesdrivet kring sitt företagande är det värt scenskräcken! säger Anna. Jag tror verkligen att syftesdrivet entreprenörskap är framtiden, och både brådskande och nödvändigt om vi ska ha en framtid.

I ett led för att skapa hållbara företag har eXpression infört ett krav för inkubatorsföretagen att arbeta med de globala målen och Anna Parrys inspirationsföreläsning och workshop var startskottet för de nya kreatörerna till inkubatorn att ta sig an detta område. Workshopen mynnade ut i ett hundratal handfasta sätt för kreatörerna att arbeta mot de globala målen. 

Annas tre bästa tips

Det här är Anna bästa tips för att hitta sin värdegrund och på så sätt möta generationen Millennials?

  1. Barndomen. Utgå från starka positiva minnen från din barndom!
  2. Döden. Vad vill du inte ångra att du inte testat när du ligger för döden?
  3. Passion. Vad är din starka passion du inte kan leva utan?

Globala målen för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De Globala Målen består av 17 mål och har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

https://www.globalamalen.se

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search