HÅLLBARHET I FOKUS PÅ STOCKHOLM FASHION DISTRICT

 In Future Retail Lab, Nyheter, Okategoriserad

Under veckan går den stora modemässan Stockholm Fashion District av stapeln och på plats finns Helen Fredriksson och Helen Bergström från Butiq H&H för att göra inköp för våren 2020. Butiq H&H utgör ett av de utvalda bolag som också kommer delta i eXpressions acceleratorprogram Future Retail Lab som startar om några veckor. På plats på mässan fanns även programansvarig för acceleratorn, Annakarin Nyberg för att diskutera aktuella frågor som rör hållbarhet, digitalisering, inköp och konsumentbeteende.

Under veckan lyftes vikten av att analysera försäljningsstatistik och hur den typen av analyser har underlättats av tillgång till digitala verktyg, insamling och bearbetning av data. Samtidigt diskuterades också risken med ett alltför stort fokus på statistik då det på sätt och vis handlar om att blicka i backspegeln och att inköpare därmed riskerar att missa att titta framåt och trendspana. 

Helen Fredriksson, delägare av Butiq H&H berättar att de grundar sina inköp på en slags kombination av de två strategierna.                

Vi jobbar mycket med magkänsla och den är naturligtvis grundad i erfarenhet efter att ha jobbat drygt 30 år i branschen. Sedan lyssnar vi också på våra kunder och är noga med att fånga de behov de uttrycker, berättar Helen Fredriksson.

Under veckan diskuterades också frågor om hållbarhet och bland annat presenterades Zero Waste Project där studenter vid Beckmans Designhögskola har arbetat med att minimera spill under tillverkning och produktion. 

Hållbarhet är idag en stor och viktig fråga inom branschen men det är inte första gången som den lyfts, däremot hanteras den numera på ett annat sätt. 

Vi har sett trenden en gång förut och då handlade det mycket om att kunden skulle handla ekologiska plagg. Idag vet vi att det ekologiska inte alltid är det mest miljövänliga. Nu har frågan om hållbarhet förändrats. Vi har en större medvetenhet om helheten och kan inte bara använda hållbarhet som ett säljargument, menar Helen Bergström.

En annan aspekt av hållbarhet handlar om att hjälpa slutkonsumenten köpa kläder som kommer till användning och som passar in i den redan befintliga garderoben. Att utveckla det här sättet att arbeta är också en de målsättningar som Butiq H&H uttrycker inför att delta i acceleratorprogrammet Future Retail Lab. 

På H&H tar vi ansvar för att våra slutkunder ska handla klokare. Vi vill att de ska köpa saker som de använder mycket och som får finnas kvar i garderoben under lång tid. Här kan vi hjälpa kunden att tänka smartare kring den garderob de redan har, det är ett sätt för oss att motverka slit- och slängsamhället. Här blir det också så tydligt att det är viktigt att ha kunnig personal i butikerna, säger Helen Fredriksson.

Bilden av att ta ansvar för smarta inköp delas också av de säljare som har återförsäljaren som sina kunder på mässor som till exempel Stockholm Fashion District. 

Vi som säljare till butiksägare ska också bidra till att bromsa och agera mer miljömedvetet. När vi möter butiker som inte har lika mycket erfarenhet som HH blir det viktigt att hjälpa dem att ta ett helhetsgrepp om inköpen, menar Gunilla Hemrin säljare för Cream. 

Av samtal med mässans säljare och inköpare framgår även tydligt att hållbarhet inte kan ses som en enskild aktörs ansvar. Precis som temat för denna säsong i Stockholm Fashion District är collaborations, behöver såväl textilleverantörer, designers, butiker och kunder samverka för att ta sig an frågan ur så många perspektiv som möjligt. Först då kan vi skapa en hållbar framtida handel. 

Programmet Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet och delfinansieras även av EU strukturfonder. Hösten 2019 genomförs en pilot i Umeå, för att sedan öppna upp för ett nationellt intag. 

Recommended Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search