fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Förstudie: Bridging Borders

Startdatum: 1 maj 2024
Slutdatum: 31 december 2024
Budget: 40 000 EURO
Projektledare: Barbro Renkel

Förstudien syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom att undersöka och förbereda för långsiktigt gränsöverskridande samarbete inom de kulturella och kreativa sektorerna inom Interreg Aurora-geografin.

Fokus ligger på att främja samarbete mellan företagsfrämjare i Sverige (Uminova eXpression och Go Business) och Finland (Design Centre Muova).

Genom detta samarbete kommer projektet att utforska hållbara metoder, datadrivna strategier och skapandet av en inkluderande engelskspråkig plattform för att stödja innovation och entreprenörskap.

Projektmål:

  1. Utforska Gränsöverskridande Samarbete: Undersöka möjligheter för gränsöverskridande och tvärindustriella samarbeten, dela metoder och verktyg för att främja innovation.
  2. Integrera Hållbara Metoder: Undersöka sätt att integrera hållbara metoder i entreprenörsekosystemet, i linje med Auroras hållbarhetsmål.
  3. Använda Datadrivna Strategier: Bedöma potentialen för datadrivna insikter att förbättra inkubationsstrategier och tillhandahålla värdefulla affärsinsikter.
  4. Skapa en Engelskspråkig Plattform: Undersöka utvecklingen av en engelskspråkig plattform för att förbättra global räckvidd och inkludering i de kulturella och kreativa sektorerna.
  5. Engagera sig med Sápmi: Utforska möjligheter att involvera och gynna den samiska gemenskapen, med hänsyn till deras unika roll i Aurora-programmet.

 

Projektet arbetar mot följande globala mål:

SDG 13, klimatåtgärder SDG 5 Jämställdhet och globala mål, 10 Minskad ojämlikhet SDG 17. Partnerskap för målen genom utvecklat gränsöverskridande samarbete.