EXPRESSION UMEÅ FÖRSTÄRKER MED TVÅ TOPPREKRYTERINGAR

 In Press

eXpression Umeå är idag en av landets ledande företagsinkubatorer för de konstnärliga och kreativa näringarna.

Tillsammans med alla kreatörer har vi på eXpression byggt ett starkt och levande community inom design, konst, arkitektur, musik, media, spel, film, foto, mode och retail. Nu tar vi steget vidare tillsammans med den kreativa kraft som finns inom våra näringar för att fortsätta ligga i absoluta framkant, säger Marlene Johansson, VD eXpression Umeå.

Att företag inom de kreativa näringarna är drivande i den digitala utvecklingen är en förklaring till varför de exporterar nästan dubbelt så mycket som genomsnittet av landets företag. Styrkan sitter i att det är små, innovativa och snabbrörliga och att affärsmodellerna i större utsträckning bygger på samarbeten – vanligtvis i sina kärnverksamheter som produktion, distribution, marknadsföring och export.

Dessutom är tillväxtviljan hos konstnärliga och kreativa näringar (KKN) också större än genomsnittet. Hela 80 procent av KKN-företag uttrycker att de vill växa, vilket är mer än 10 procent högre än landets genomsnitt (Tillväxtverkets rapport, Ge plats på scen – Kulturföretagen vill växa, 2019).

För att möta behovet av ett starkt kreativt community, som utvecklar de kreativa näringarna såväl på platsen som på den internationella arenan och bidrar med affärsutveckling som möjliggör företagens tillväxt på en global marknad, anställer eXpression Umeå två spetskompetenser inom sina respektive områden.

Emil Hägglund går in i rollen som affärsutvecklare och kommer stärka upp kommunikationen genom en utveckling av eXpressions digitala plattform för att samla kraft och stärka de kreativa näringarna i Umeå och hela norra Sverige.

Emil kommer närmast från konceptbyrån Nicke & Nico och har bred erfarenhet av att utveckla både kommunikationskoncept och marknadsföringsstrategier samt att driva innovations- och designprocesser.

Jag är både glad och stolt över att bli en del av eXpression Umeå och den växande community som omger inkubatorn, säger Emil Hägglund. Det jag hoppas kunna bidra med är nya perspektiv och spets inom marknadsföring, kommunikation och olika former av strategiarbete.  Att få verka i brytpunkten mellan det kreativa och det affärsmässiga är inte bara inspirerande och roligt, det är där framtidens hållbara tillväxt kommer ske. En framgångsfaktor är att man vågar bryta normer, kombinera nytt och gammalt och ge utrymme för både misslyckanden och framgång – för mig är detta eXpression Umeå.

Johanna Forsberg är designer och driver ett internationellt designföretag av egna formgivna produkter. Johanna har byggt upp High Coast Creative, en branschorganisation och nätverk för den kreativa näringen i höga kusten. Nätverket samlar runt hundratalet kreatörer genom olika satsningar och har ett tydligt fokus att skapa internationella samarbeten och synliggöra och stärka kreatörens roll.

Sveriges exportstrategi pekar på att kulturella och kreativa näringar ska öka sin internationalisering och att vi ska främja kulturdriven export. Här gör nu eXpression en stor satsning för företag som ska växa globalt.

Johanna får ett övergripande ansvar för att bygga programmet eXpression Design i Örnsköldsvik och kommer utifrån sin erfarenhet med att ta sin egen design ut i världen, att leda en strategisk satsning för att för att stärka lönsamhet, hitta nya marknader och utveckla lokal produktion.

Jag känner mig djupt tacksam att tillsammans med eXpression teamet få arbeta med att förändra landskapet för kreatörer i norra Sverige. Tillsammans ska vi rita den nya kartan, där tillverkare och kreatörer kartläggs och plattformar byggs för att möjliggöra lokal tillverkning. Jag önskar att min 15 åriga erfarenhet som kreativ entreprenör kan bidra. Jag vet hur det känns att stå i sin verkstad och kraftigt betvivla sig själv och sina idéer, samtidigt som produkten som kommer ta dig ut i världen finns i ens egna händer. Jag önskar så att min resa kan inspirera andra att våga ta steget att få göra smarta affärer genom att använda sin kreativa kompetens.

KONTAKT

MARLENE JOHANSSON
VD eXpression Umeå
+4670-674 95 39
marlene.johansson@expressionumea.se

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search