Designlabbet

Designlabbet

Designlabbets affärsutvecklingsprogram syftar till att öka kunskapen om hållbara designprinciper och hur vi kan använda kraften i vårt kulturarv för nya koncept, produkter, tjänster eller erbjudanden.

Designlabbet vänder sig till kreatörer och små företag inom den kreativa sektorn som vill stärka sin affärsmodell, sin lokala produktion, utveckla sitt varumärke genom storytelling samt hitta nya digitala produktionssätt att nå ut med sitt värdeerbjudande. 

I programmet får du verktyg för att påverka den tidiga idé & designfasen i syfte att skapa en hållbar produktion, konsumtion och recycling. Det är principer som utgår från inget spill eller slöseri och en varsam användning av resurser och energi genom hela processen.

Genom kunskap och inspiration från vårt kulturarv kan ditt företag skapa nya koncept, produkter, tjänster eller erbjudanden. 

Programinnehåll

  • 6 fysiska träffar med inspiration och kunskap.
  • Nätverk av likasinnade.
  • Tillgång till Makerspaces hos eXpression Umeå och RISE.
  • Affärscoachning.
  • Tillgång till professionella filmare & producenter från Bautafilm som synliggör er berättelse såväl som budskap.
  • Tillgång till tillverkarnätverket S-P-O-K.

Programinnehållet syftar till att ge deltagande företag inspiration, kunskap och nätverk att stärka sin konkurrenskraft.

Det är kostnadsfritt att delta i programmet.

Preliminärt schema

16 februari – 13.00-17.00 – Kickoff

17 februari – 8.00-12.00 – Workshop

23 mars – 13.00-17.00 – Workshop

13 april – 13.00-17.00 – Workshop

18 maj – 13.00-17.00 – Workshop

Uppföljning kommer ske hösten 2022, datum kommuniceras senare.

Sista ansökningsdag:
21 jan 2022

Arrangörer

Affärsutvecklingsprogrammet inom Designlabbet arrangeras av eXpression Umeå och RISE i nära samarbete med Västerbottens Museum. 

Programmet finansieras av Region Västerbotten, Europeiska Unionen och Umeå kommun. 

Det övergripande syftet med Designlabbet är att genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra en hållbar tillväxt och innovationskraft hos små och medelstora företag i övre Norrland. 

FAQ

Programansvariga

Matilda

Henningsson

Projektledare

Oskar

Riby

Affärscoach | Programansvarig eXpress

Övriga program

Express
Programmet är för många kreatörer det första insteget till eXpressions affärsstöd. Under programmet får du verktyg och modeller för att provtrycka din idé, innovation och ditt entreprenörskap.
eXpression Design
Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.
Future Retail Lab
Future Retail Lab vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar. Genom programmet får du hjälp i att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.

Ta kontakt med oss

Har du frågor, funderingar eller tips till oss på eXpression? Tveka inte att kontakta oss.