Future Retail Lab

Framtidens handel är hållbar

Idag ställs nya krav på en omställning för företag inom handeln och för företag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringarna. Detta som en följd av globalisering och digitalisering samt den just nu pågående Coronapandemin. Faktorer som bidrar till förändrade förutsättningar för en redan hårt utmanad bransch. Vi ser idag exempelvis hur kund- och konsumentbeteenden förändras och att fysiska och digitala butiker och andra mötesplatser spelar nya roller för kunden. För att kunna möta dessa förändrade förutsättningar och skapa en framtida och hållbar handel och besöksnäring är behovet av ny kunskap, digitala verktyg och ett utforskande av nya affärsmodeller större än någonsin.
 
Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab gavs för första gången 2019 – 2020 och deltog gjorde 12 drivna företag från den kreativa Umeåregionen i syfte att skapa tillväxt och utvecklas som hållbara företag. I programomgång två som avslutades i mars 2021 deltog 16 bolag från Umeåregionen.
Den sista augusti 2021 startade den tredje och sista programomgången med en heterogen grupp av entrepenörer och ägardrivna bolag.
Tisdagen den 22 mars 2022 avrundades programomgång tre. Programmet vars upptagningsområde sträckt sig från Höga kusten i söder till Piteå i norr har haft 16 deltagande bolag. Acceleratorprogrammets målgrupp har varit ägardrivna bolag inom handel- och besöksnäring. 

Företagen har genom programmet getts möjlighet att utvecklas och fördjupa sig inom olika kunskapsområden. Allt från exempelvis affärsmodellsanalys, omvärldsbevakning, varumärke, kommunikationsstrategier, sociala medier, konsumentbeteende och försäljning till frågor som rör logistik, internationalisering, ledarskap och värdskap. Under den tolfte och avslutande träffen presenterade bolagen sina uppdaterade affärsplaner innehållande genomförda eller planerade förändringar vad gäller exempelvis nya och/eller förfinade affärsmodeller, kommunikationsstrategier och samarbeten.
 

Tillsammans med tung expertis i form av forskare, branschexperter och affärsutvecklare har erfarenheter och kunskaper inom exempelvis varumärke, digitala strategier och konceptutveckling utbytts. 

För att ta del av programmets innehåll, struktur och metoder samt analyser och erfarenheter, kontakta:

Annakarin Nyberg, programansvarig affärsutvecklare Future Retail Lab

Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare Future Retail Lab

eXpression Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbudet, Umeå Kommun och delfinansieras via EU-strukturfonder.

FAQ

Våra erfarna affärscoacher hjälper dig gärna att hitta ditt nästa steg. Kontakta någon av dem för att få råd. Vi värnar om dina idéer och tillämpar full sekretess på allt du diskuterar med oss.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Programdeltagande hos eXpression Umeå är kostnadsfritt. Det vi kräver av dig är din tid och ditt engagemang*.

Däremot är det viktigt att du säkrar en inkomst under din tid i inkubatorn. Saknar du anställning eller intäkter från ditt företag kan du kontakta våra affärscoacher för råd om finansiell stöttning. Du hittar kontaktuppgifter till dem här.

*I inkubatorsprogrammet Creatives tar vi betalt för din kontorsplats.

I vårt inkubatorsprogram Creatives har du möjlighet att välja mellan tre olika kontorsplatser:

  • Clean desk
  • Eget skrivbord
  • Studio

I de övriga programmen ingår en clean desk-plats och möjligheten finns att hyra ett eget skrivbord eller studio.

För att få tillgång till en kontorsplats måste du söka och antas till något av våra program.

För kreatörer som sökt och antagits till våra affärsutvecklingsprogram har vi möjlighet att hjälpa kreatörer på flertalet sätt, genom workshops med experter inom vissa områden såsom marknadsföring, försäljning, tillverkningsprocess, IPR mm. Dessutom har vi så kallade internationaliseringscheckar med syfte att främja internationell handel.

Vi kan även hjälpa dig som kreatör att navigera i finansieringsdjungeln och undersöka möjliga finansieringslösningar för just din idé, innovation eller företag.

Programansvariga

Anna

Wikholm Kjellberg

Affärscoach | Creatives

Annakarin

Nyberg

Affärscoach | Creatives

Nyheter och artiklar om programmet

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Under pandemin ställdes företag inför förändrade förutsättningar vilket för många kom att bli en hård prövning med krav på omställning. De nya förutsättningarna innebar i...

Nyheter

Mini och planeten leder väg för stor modekedja

För snart två år sedan slog Mini och planeten upp dörrarna till sin butik i centrala Örnsköldsvik. Med sin cirkulära affärsmodell som innebär att sälja...

Nyheter

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab analyseras

treåriga satsning som har handlat om att utveckla, etablera och genomföra ett acceleratorprogram för framtidens hållbara handel. Programmet har utvecklats vid företagsinkubatorn eXpression Umeå och...

Övriga program

Creatives

Inkubator
» 14 workshops och föreläsningar
» Fördjupad affärscoachning individuellt och gruppvis
» Mentorskapsprogram
» Community
» Tillgång till prototypverkstäder
» Kontorsplats
För dig som har ett företag och utvecklat en prototyp eller färdig produkt, bevisat att det finns en marknad, arbetar minst halvtid och är redo att ta nästa steg.
Uppstart 8 feb
ANSÖKAN STÄNGD

Express

Förinkubator
» 9 förberedande workshops
» Marknadsverifiering
» Makerspaces och co-working
» Mallar och verktyg
För dig som har en affärsidé och vill utveckla en prototyp av en produkt eller tjänst och undersöka behovet på marknaden, har möjlighet att lägga ca 10h i veckan.
Kontakta programansvarig för mer info
ANSÖKAN STÄNGD

eXpression Design

Produktutvecklingsprogram
» Inspirationsföreläsningar
» Studiebesök hos tillverkare
» Affärsutveckling
» Individanpassad coachning
För formgivare som driver företag och har en vilja och drivkraft att växla upp sitt skapande med lokal produktion och företagande med stärkt lönsamhet och nya marknader.
24 maj - 14 aug
PROGRAMMET AVSLUTAT

Future Retail Lab

Acceleratorsprogram handel- & besöksnäring
» Branschanpassade workshops
» Kunskap- & erfarenhetsutbyte
» Utveckling av affärsmodeller
» Inspiration
För ägardrivna bolag inom handel- och besöksnäring som vill ställa om verksamheten till följd av globalisering och digitalisering.
22 feb - 31 maj
PROGRAMMET AVSLUTAT

Summer eXpression

Produktutvecklingsprogram
» Intensivprogram (7 sommarveckor)
» Från idé till försäljning hos Designtorget
» Samarbete med tillverkande företag
» Följer designprocessen
För dig som är student eller ung formgivare och nyfiken på att lära sig processen från skissbordet till produktion och försäljning. För ansökan krävs arbetsprov.
14 feb - 13 mar
ANSÖKAN STÄNGD