EXPRESSION FUTURE RETAIL LAB

Framtidens handel är hållbar

Framtidens handel är hållbar

Idag ställs nya krav på en omställning av handeln i takt med att stora delar av dess funktion digitaliseras, en ökande andel affärer görs via internet och att den fysiska butiken spelar en ny roll för kunden. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras och kraven på hållbarhet, ansvarstagande och medskapande är stort hos framtidens konsumenter. Det krävs ny kunskap, digitala verktyg och utforskande av nya affärsmodeller för att kunna möta framtidens möjligheter och skapa en hållbar handel.

Vi undersöker framtidens handel tillsammans med nya entreprenörer

Tillsammans med modiga och kreativa entreprenörer, experter och forskare utforskar vi frågor om framtidens handel. Vi delar med oss av erfarenheter och kunskaper som skapar möjligheter för entreprenörerna att stärka sina positioner och växa som hållbara företag. eXpression Future Retail Lab, acceleratorprogrammet för framtidens handel drivs från det kreativa Umeå där vi ser förebilder som Random Bastards, Sisters in Law, Rapunzel, Miss Clarity och E&E glasses. Under hösten och vintern 2019/2020 deltog 12 utvalda bolag i programmet.

”Det här är det bästa som har hänt svensk handel! Vi behöver ny kunskap så vi kan förflytta oss bortom den position och de perspektiv vi har i dag. Det är vår enda väg mot en framtida och hållbar handel.”

Simon Nordberg, VD Childrenshouse.se

Acceleratorprogammet eXpression Future Retail Lab

eXpression Future Retail Lab är ett nationellt acceleratorprogram som tar tag i framtidens hållbara handel. Programmet består av tung expertis och forskare vid Umeå Universitet inom retail och områden som varumärke, digitala strategier och konceptutveckling. Hösten 2020 startar det nationella programmet med nya bolag och tillsammans med utvalda experter arbetar vi med bland annat:

  • Strategisk varumärkesinriktning, kommunikationsstrategi och PR
  • Affärsmodeller och omvärldsanalys
  • Konsumentbeteende och målgruppsanpassning
  • Visualisering och försäljning på webb och i butik
  • Bolagsanpassade socialamediestrategier
  • Organisation, ledarskap och teambuilding
  • Hållbara produktionssystem för morgondagens handel, inköp och logistik
  • Finansiering och investeringsstrategier för tillväxt

Programmet hålls samman med dedikerad affärsutveckling mellan träffarna.

Ansökan för deltagande i programmet med start hösten 2020 sker nedan. Det nationella programmet kommer att pågå under ca nio månader. Programmet är kostnadsfritt för deltagande bolag som bidrar med sin tid.

Se urvalskriterier för Future Retail Lab

Sökande bolag ska:

· Vara ett ägardrivet bolag
· Kunna avvara tid motsvarande programmets upplägg
· Ha befintliga kunder och försäljningskanaler (digitalt och/eller fysiskt)
· Ha etablerade kundrelationer
· Bedriva ett hållbarhetsarbete, alternativt ha påbörjat ett sådant
· Kunna uppvisa tillväxtpotential
· Ha en tydlig målbild om varför man går in i acceleratorprogrammet

Därutöver bör sökanden vara driven, kreativ och öppen inför att tänka och agera i nya banor samt uppvisa en samarbetsvilja i relation till andra deltagare i gruppen. Vi strävar även efter att skapa en sammansättning av deltagare med representanter från olika näringar.

Programmet eXpression Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå universitet och EU strukturfonder.

Frågor

Nyheter om Future Retail Lab

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search