Future Retail Lab

Framtidens handel är hållbar

Idag ställs nya krav på en omställning för företag inom handeln och för företag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringarna. Detta som en följd av globalisering och digitalisering samt den just nu pågående Coronapandemin. Faktorer som bidrar till förändrade förutsättningar för en redan hårt utmanad bransch. Vi ser idag exempelvis hur kund- och konsumentbeteenden förändras och att fysiska och digitala butiker och andra mötesplatser spelar nya roller för kunden. För att kunna möta dessa förändrade förutsättningar och skapa en framtida och hållbar handel och besöksnäring är behovet av ny kunskap, digitala verktyg och ett utforskande av nya affärsmodeller större än någonsin.
 
Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab gavs för första gången 2019 – 2020 och deltog gjorde 12 drivna företag från den kreativa Umeåregionen i syfte att skapa tillväxt och utvecklas som hållbara företag. I programomgång två som avslutades i mars 2021 deltog 16 bolag från Umeåregionen.
Den sista augusti 2021 startade den tredje programomgången med en heterogen grupp av nya entreprenörer och ägardrivna bolag. Upptagningsområdet för programomgång tre sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Piteå i norr inklusive kranskommuner.
 

Tillsammans med tung expertis i form av forskare, branschexperter och affärsutvecklare utbyts erfarenheter kunskaper inom exempelvis varumärke, digitala strategier och konceptutveckling. Programmet är idag utvärderat, utvecklat och anpassat efter de förutsättningar som följer av rådande pandemi.

Affärsutvecklingsprogrammet är unikt med avseende på uppbyggnad och målgrupp samt hur det drivs genom nära samarbete mellan universitet, inkubatorer, kommuner, fastighetsbolag, medborgare, destinationsbolag och deltagande företag.

Ansökan till programomgång tre är stängd.

Programinnehåll

  • Strategisk varumärkesinriktning, kommunikationsstrategi och PR
  • Affärsmodeller och omvärldsanalys
  • Konsumentbeteende och målgruppsanpassning
  • Visualisering och försäljning på webb och i butik
  • Bolagsanpassade socialamediestrategier
  • Statistik och analys
  • Internationalisering/exportmognad
  • Organisation, ledarskap och teambuilding
  • Hållbara produktionssystem för morgondagens handel, inköp och logistik
  • Finansiering och investeringsstrategier för tillväxt
  • Värdskap

Vem borde söka

Programmet vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar där vi ser allt tydligare branschglidningar. Syftet är att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.

Urvalskriterier:

Sökande bolag ska:

 • Vara ett ägardrivet bolag
 • Kunna avvara tid motsvarande programmets upplägg
 • Ha befintliga kunder och försäljningskanaler (digitalt och/eller fysiskt)
 • Ha etablerade kundrelationer
 • Bedriva ett hållbarhetsarbete, alternativt ha påbörjat ett sådant
 • Kunna uppvisa tillväxtpotential
 • Ha en tydlig målbild om varför man går in i acceleratorprogrammet

Därutöver bör sökanden vara driven, kreativ och öppen inför att tänka och agera i nya banor samt uppvisa en samarbetsvilja i relation till andra deltagare i gruppen. Vi strävar även efter att skapa en sammansättning av deltagare med representanter från olika näringar.

eXpression Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbudet, Umeå Kommun och delfinansieras via EU-strukturfonder.

Startdatum: 31 aug 2021

Slutdatum: 31 mars 2022

FAQ

Våra erfarna affärscoacher hjälper dig gärna att hitta ditt nästa steg. Kontakta någon av dem för att få råd. Vi värnar om dina idéer och tillämpar full sekretess på allt du diskuterar med oss.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Programdeltagande hos eXpression Umeå är kostnadsfritt. Det vi kräver av dig är din tid och ditt engagemang*.

Däremot är det viktigt att du säkrar en inkomst under din tid i inkubatorn. Saknar du anställning eller intäkter från ditt företag kan du kontakta våra affärscoacher för råd om finansiell stöttning. Du hittar kontaktuppgifter till dem här.

*I inkubatorsprogrammet Creatives tar vi betalt för din kontorsplats.

I vårt inkubatorsprogram Creatives har du möjlighet att välja mellan tre olika kontorsplatser:

 • Clean desk
 • Eget skrivbord
 • Studio

I de övriga programmen ingår en clean desk-plats och möjligheten finns att hyra ett eget skrivbord eller studio.

För att få tillgång till en kontorsplats måste du söka och antas till något av våra program.

För kreatörer som sökt och antagits till våra affärsutvecklingsprogram har vi möjlighet att hjälpa kreatörer på flertalet sätt, genom workshops med experter inom vissa områden såsom marknadsföring, försäljning, tillverkningsprocess, IPR mm. Dessutom har vi så kallade internationaliseringscheckar med syfte att främja internationell handel.

Vi kan även hjälpa dig som kreatör att navigera i finansieringsdjungeln och undersöka möjliga finansieringslösningar för just din idé, innovation eller företag.

Programansvariga

Anna Wikholm

Kjellberg

Affärsutvecklare | Future Retail Lab

Annakarin

Nyberg

Affärsutvecklare | Programansvarig Future Retail Lab

Nyheter och artiklar om programmet

Företag i Piteå
Nyheter

Kreativa företag och unika besöksanledningar i Piteå

Två företag från Piteå deltar i den tredje programomgången av eXpression Future Retail Lab, Järnspisens matbod och Pensionatet på...

Nyheter

eXpression Future Retail Lab utvärderas av extern finansiär

Tidigare i veckan deltog acceleratorn Future Retail Lab vid Svensk Handel Stiftelse Köpmannaförbundets höstmöte som genomfördes i Stockholm. Syftet var att redogöra för resultat och...

Long read

De producerar hållbara friluftsprodukter i Umeå

Prylnörden och outdoor-gurun Kenneth Shaw hade länge gått och drömt om att tillverka sina egna friluftsprodukter. Nu gör han och teamet det i...

Övriga program

Creatives
Creatives är eXpression Umeås inkubatorsprogram. I programmet erbjuds du som kreatör med ett företag hjälp att utveckla detta vidare till ett hållbart företag. Målet med programmet är att du utvecklats till en hållbar kreatör med starkt självledarskap och resiliens och ditt företag till ett hållbart företag med återkommande intäkter.
Express
Programmet är för många kreatörer det första insteget till eXpressions affärsstöd. Under programmet får du verktyg och modeller för att provtrycka din idé, innovation och ditt entreprenörskap.
eXpression Design
Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.
Future Retail Lab
Future Retail Lab vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar. Genom programmet får du hjälp i att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.
Summer eXpression
Under en sommar får du som ung kreatör chansen att ta din design från idé till färdig produkt i samarbete med skickliga producenter i Umeåregionen.
3D Labbet på Curiosum
Våra erbjudanden
eXpression Umeås kärnerbjudande är våra affärsutvecklingsprogram men vi har mer att erbjuda. Läs mer om våra erbjudande och miljöer här.