EXPRESSION FUTURE RETAIL LAB

Framtidens handel är hållbar

Framtidens handel är hållbar

Idag ställs nya krav på en omställning av handeln till följd av globalisering och digitalisering. Under våren 2020 utbröt därtill pandemin Covid-19 som kom att bidra med än mer ovisshet och förändrade förutsättningar för en redan hårt utmanad bransch. Vi ser idag exempelvis hur kund- och konsumentbeteenden förändras och att fysiska och digitala butiker spelar nya roller för kunden. För att kunna möta dessa förändrade förutsättningar och skapa en framtida och hållbar handel är behovet av ny kunskap, digitala verktyg och ett utforskande av nya affärsmodeller större än någonsin.

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab gavs för första gången 2019 – 2020 och deltog gjorde 12 drivna företag från den kreativa Umeåregionen i syfte att  skapa tillväxt och utvecklas som hållbara företag.

Tillsammans med tung expertis i form av forskare, branschexperter och affärsutvecklare utbyttes erfarenheter kunskaper inom exempelvis varumärke, digitala strategier och konceptutveckling. Programmet är idag utvärderat, utvecklat och anpassat efter de förutsättningar som följer av rådande pandemi.

”Det här är det bästa som har hänt svensk handel! Vi behöver ny kunskap så vi kan förflytta oss bortom den position och de perspektiv vi har i dag. Det är vår enda väg mot en framtida och hållbar handel.”

Simon Nordberg, VD Childrenshouse.se

Acceleratorprogammet eXpression Future Retail Lab 2020 -2021

Hösten 2020 startar programmet med nya bolag från Umeåregionen. Programmet vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar där vi ser allt tydligare branschglidningar. Syftet är att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten. Tillsammans med utvalda experter arbetar vi bland annat med:

  • Strategisk varumärkesinriktning, kommunikationsstrategi och PR
  • Affärsmodeller och omvärldsanalys
  • Konsumentbeteende och målgruppsanpassning
  • Visualisering och försäljning på webb och i butik
  • Bolagsanpassade socialamediestrategier
  • Statistik och analys
  • Internationalisering/exportmognad
  • Organisation, ledarskap och teambuilding
  • Hållbara produktionssystem för morgondagens handel, inköp och logistik
  • Finansiering och investeringsstrategier för tillväxt

Programmet hålls samman med bolagsspecifikt affärsutvecklingsstöd mellan träffarna.

Programmet startar hösten 2020 och pågår under ca nio månader.

Ansökan till programmet sker nedan. Sista ansökningsdag är 31 maj 2020.

Se urvalskriterier för Future Retail Lab

Sökande bolag ska:

· Vara ett ägardrivet bolag
· Kunna avvara tid motsvarande programmets upplägg
· Ha befintliga kunder och försäljningskanaler (digitalt och/eller fysiskt)
· Ha etablerade kundrelationer
· Bedriva ett hållbarhetsarbete, alternativt ha påbörjat ett sådant
· Kunna uppvisa tillväxtpotential
· Ha en tydlig målbild om varför man går in i acceleratorprogrammet

Därutöver bör sökanden vara driven, kreativ och öppen inför att tänka och agera i nya banor samt uppvisa en samarbetsvilja i relation till andra deltagare i gruppen. Vi strävar även efter att skapa en sammansättning av deltagare med representanter från olika näringar.

Programmet eXpression Future Retail Lab är en satsning tillsammans med Svensk Handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå universitet och EU strukturfonder.

Frågor

Nyheter om Future Retail Lab

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett mail så svarar vi så fort vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search