Future Retail Lab

Framtidens handel är hållbar

Idag ställs nya krav på en omställning av handeln till följd av globalisering och digitalisering. Under våren 2020 utbröt därtill pandemin Covid-19 som kom att bidra med än mer ovisshet och förändrade förutsättningar för en redan hårt utmanad bransch. Vi ser idag exempelvis hur kund- och konsumentbeteenden förändras och att fysiska och digitala butiker spelar nya roller för kunden. För att kunna möta dessa förändrade förutsättningar och skapa en framtida och hållbar handel är behovet av ny kunskap, digitala verktyg och ett utforskande av nya affärsmodeller större än någonsin.

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab gavs för första gången 2019 – 2020 och deltog gjorde 12 drivna företag från den kreativa Umeåregionen i syfte att skapa tillväxt och utvecklas som hållbara företag.

Tillsammans med tung expertis i form av forskare, branschexperter och affärsutvecklare utbyttes erfarenheter kunskaper inom exempelvis varumärke, digitala strategier och konceptutveckling. Programmet är idag utvärderat, utvecklat och anpassat efter de förutsättningar som följer av rådande pandemi.

Programinnehåll

  • Strategisk varumärkesinriktning, kommunikationsstrategi och PR
  • Affärsmodeller och omvärldsanalys
  • Konsumentbeteende och målgruppsanpassning
  • Visualisering och försäljning på webb och i butik
  • Bolagsanpassade socialamediestrategier
  • Statistik och analys
  • Internationalisering/exportmognad
  • Organisation, ledarskap och teambuilding
  • Hållbara produktionssystem för morgondagens handel, inköp och logistik
  • Finansiering och investeringsstrategier för tillväxt

Vem borde söka

Programmet vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar där vi ser allt tydligare branschglidningar. Syftet är att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.

Urvalskriterier:

Sökande bolag ska:

 • Vara ett ägardrivet bolag
 • Kunna avvara tid motsvarande programmets upplägg
 • Ha befintliga kunder och försäljningskanaler (digitalt och/eller fysiskt)
 • Ha etablerade kundrelationer
 • Bedriva ett hållbarhetsarbete, alternativt ha påbörjat ett sådant
 • Kunna uppvisa tillväxtpotential
 • Ha en tydlig målbild om varför man går in i acceleratorprogrammet

Därutöver bör sökanden vara driven, kreativ och öppen inför att tänka och agera i nya banor samt uppvisa en samarbetsvilja i relation till andra deltagare i gruppen. Vi strävar även efter att skapa en sammansättning av deltagare med representanter från olika näringar.

Sista ansökningsdag:  programmet pågår fram till och med 31 mars 2021

Startdatum: –

Slutdatum: –

FAQ

Våra erfarna affärscoacher hjälp dig gärna att hitta ditt nästa steg. Kontakta någon av dem för att få råd. Vi värnar om dina idéer och tillämpar full sekretess på allt du diskuterar med oss.

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Programdeltagande hos eXpression Umeå är kostnadsfritt. Det vi kräver av dig är din tid och ditt engagemang*.

Däremot är det viktigt att du säkrar en inkomst under din tid i inkubatorn. Saknar du anställning eller intäkter från ditt företag kan du kontakta våra affärscoacher för råd om finansiell stöttning. Du hittar kontaktuppgifter till dem här.

*I inkubatorsprogrammet Creatives tar vi betalt för din kontorsplats.

I vårt inkubatorsprogram Creatives har du möjlighet att välja mellan tre olika kontorsplatser:

 • Cleandesk
 • Eget skrivbord
 • Studio

I de övriga programmen ingår en cleandesk plats och möjligheten finns att hyra ett eget skrivbord eller studio.

För att få tillgång till en kontorsplats måste du söka och antas till något av våra program.

För kreatörer som sökt och antagits till våra affärsutvecklingsprogram har vi möjlighet att hjälpa kreatörer på flertalet sätt, genom workshops med experter inom vissa områden såsom marknadsföring, försäljning, tillverkningsprocess, IPR mm. Dessutom har vi så kallade internationaliseringscheckar med syfte att främja internationell handel.

Vi kan även hjälpa dig som kreatör att navigera i finansieringsdjungeln och undersöka möjliga finansieringslösningar för just din idé, innovation eller företag.

Programansvariga

Anna Wikholm

Kjellberg

Affärsutvecklare, Future Retail Lab
+46(0)70-579 62 87

Annakarin

Nyberg

Affärsutvecklare, Programansvarig Future Retail Lab
+46(0)70-667 94 43

Nyheter och artiklar om programmet

Nyheter

Umeåpionjärer växlar upp i utforskandet av handel- och stadsutveckling

Det krävs djärva grepp för att förstå och forma morgondagens handel- och stadsutveckling. En utmaning som just nu är särskilt kritisk med tanke på den...

Nyheter

Programstart för eXpression Future Retail Lab

eXpression Future Retail Lab startade den 25 augusti och det var ett glatt och motiverat gäng som träffades för första gången. Första träffen innefattade en...

Nyheter

DE ANTAS TILL ACCELERATORPROGRAMMET EXPRESSION FUTURE RETAIL LAB

Det står nu klart vilka 16 bolag som plats i den nya omgången av acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab. Programmet vänder sig till nya entreprenörer...

Övriga program

Creatives
Creatives är eXpression Umeås inkubatorsprogram. I programmet erbjuds du som kreatör med ett företag hjälp att utveckla detta vidare till ett hållbart företag. Målet med programmet är att du utvecklats till en hållbar kreatör med starkt självledarskap och resiliens och ditt företag till ett hållbart företag med återkommande intäkter.
Express
Programmet är för många kreatörer det första insteget till eXpressions affärsstöd. Under programmet får du verktyg och modeller för att provtrycka din idé, innovation och ditt entreprenörskap.
eXpression Design
Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.
Future Retail Lab
Future Retail Lab vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar. Genom programmet får du hjälp i att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.
Summer eXpression
Under en sommar får du som ung kreatör chansen att ta din design från idé till färdig produkt i samarbete med skickliga producenter i Umeåregionen.
Våra erbjudanden
eXpression Umeås kärnerbjudande är våra affärsutvecklingsprogram men vi har mer att erbjuda. Läs mer om våra erbjudande och miljöer här.