fbpx

Södervinge - En barnkammare för Umeås fladdermöss

Södervinge – En barnkammare för Umeås fladdermöss

Fladdermöss har en besvärlig bostadsmarknad idag. Lämpliga utrymmen för kolonier av honor med ungar är en särskild bristvara – vilket arkitekten Anita Ekman vill råda bot på. Under Summer eXpression utvecklade Anita fladdermusboet Södervinge. I sommar ska hennes design sättas upp runt om i Umeå för testning.

Tätare hus, moderniserat odlingslandskap och belysta fasader ställer till det för fladdermössen. Alla våra 19 svenska arter är fridlysta, 12 av dessa är tyvärr på Artdatabankens rödlista över arter som riskerar att dö ut i landet, berättar Anita Ekman och fortsätter; Fladdermöss är fantastiska nyttodjur som jagar tusentals insekter varje natt. Deras spillning är dessutom utmärkt att gödsla blommorna med. Som norrlänning blev jag naturligtvis särskilt intresserad av deras förmåga att hålla myggen i schack. Bästa sortens granne helt enkelt. 

Under eXpression Umeås sommarprogram Summer eXpression 2018 och i samarbete med den lokala tillverkaren Furniture Farm i Lövånger, tog arkitekten Anita Ekman fram Södervinge.

Under vägens gång har det gjorts ett antal justeringar för attoptimera funktionen. Tillverkarna Pontus Möller och Johannes Berg på Furniture Farm i Lövånger är fantastiskt uppmuntrande att jobba med, berättar Anita. De kan sina maskiner och material och har ett väldigt lösningsorienterat mindset.

För att säkerställa att boet tillgodoser fladdermössens behov konsulterade Anita biologen Jeroen van der Kooij vars expertområde är just fladdermöss. Södervinges utformning är noga uträknad och varje detalj är ett medvetet val anpassat för fladdermössens bästa.

Alla detaljer är viktiga; materialens doft, att fladdermössen bekvämt ska kunna greppa med klorna, luftcirkulationen inuti, att den håller tillräcklig temperatur, volymen och hur en missgynnar predatorer utan att det blir negativt för de tilltänkta invånarna. Jeroen van der Kooij har därför varit ovärderlig som rådgivare, säger Anita.

Med SLU som partner och med hjälp av finansiering från Umeå universitets Holdingbolag kommer Södervinge att sättas ut för testning på ett antal utvalda platser i Umeå kommun nu i sommar. De följande åren hoppas Anita kunna verifiera att boet faktiskt fungerar som den barnkammare den är ämnad att vara.

SLU har just har dragit igång ett stort projekt för att kartlägga Umeås fladdermöss. I projektet kommer SLU bland annat att låna ut fladdermusdetektorer till intresserade umeåbor och därmed ge dem möjligheten att lära sig mer om sina vilda grannar. Samtidigt hjälper de forskare att förstå var och när fladdermössen är aktiva och hur de nyttjar den stadsnära naturen.

Anitas fladdermusholk är verkligen en intressant idé som kompletterar vårt projekt på ett mycket relevant sätt. Vi vill ju få bättre förståelse för vilka stadsnära miljöer som fladdermössen utnyttjar och vilka miljöer som inte är lika bra. I vissa miljöer kanske det är just tillgången på boplatser som sätter begränsningarna för fladdermössen. Om holkarna fungerar som vi hoppas så skulle man genom att sätta upp holkar potentiellt kunna göra fler miljöer lämpliga för fladdermöss, säger Petter Axelsson, Forskare vid SLU.

Såhär lånar du detektorer:
https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/traffa-dina-vilda-grannar/upptack-umeas-fladdermoss/

Kontakt
Anita Ekman
anitaekman@live.com

Nyheter

Hur kan kreativa näringar blicka ut mot omvärlden?

Nyheter

Praktikantvåren avslutad med många nya insikter

Nyheter

Upplev smyckes- och textilkonst på Sjungaregården

Innovationskraft i spåren av coronapandemin

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.