Studie visar betydelsen av nätverk för oberoende musikers affärsmodeller

Studie visar betydelsen av nätverk för oberoende musikers affärsmodeller

I en studie har sju oberoende musiker med koppling till inkubatorer intervjuats i syfte att undersöka betydelsen av deras nätverk och hur samarbete och konkurrens, så kallat co-opetition påverkar musikernas affärsmodeller.

Genom att intervjua sju oberoende musiker som alla haft koppling till inkubatorer har ekonomistudenterna Linnea och Marcus kommit fram till att det finns klusterbildningar inom musikbranschen och att musiker gärna delar med sig av kunskap, erfarenheter och resurser inom klustret. Däremot är delandet mellan kluster inte lika vanligt och musiker uttrycker snarare att det finns konkurrens mellan kluster. 

Linnea Junkka som är en av författarna till studien har en gedigen erfarenhet inom musiken och har bland annat studerat musik i skolan, gymnasium och folkhögskola. Själv spelar hon klassisk trumpet och bas, men har sedan ett antal år tillbaka valt en annan karriärsbana och på det sättet blev det Handelshögskolan i Umeå. 

Studien fann att det fanns två drivkrafter bland de intervjuade musikerna som studien valde att kategorisera som passionsdrivna och ambitionsdrivna. De passionsdrivna musikernas målsättning var att kunna leva på musiken och inte behöva ha ett extra arbete till skillnad från de ambitionsdrivna som vill något ytterligare med sitt musicerande. Kategorierna korrelerade med musikernas strategier kring nätverksbyggande där de ambitionsdrivna musikerna hade en uttalad strategi för hur de bygger nätverk och planerar att leva på musiken – hur nätverket skulle tillföra värde. 

Jag tror att alla oberoende musiker skulle gagnas av att tänka mer strategiskt och förstå att det går att tänka till kring nätverksbyggandet som musiker. Det är inte fel att tänka strategiskt kring sitt nätverksbyggande även om musicerandet sker helt och hållet på grund av passion. Ett första steg är att kartlägga sitt nätverk och kompetenser för att sedan söka vilka och vad som behöver komplettera detta, menar Linnea. Jag tror att kreatörer även inom andra områden skulle tjäna väldigt mycket på att samarbeta mer, man behöver inte göra och kunna allt själv. 

Studien finns att läsa i sin helhet här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-172692

Textilfabrik
Nyheter

Nya affärsmodeller förändrar textilbranschen

Fredrik Petrusson, chefsdesigner Sigr
Long read

Fredrik designar jämställda och hållbara cykelkläder

Person som skriver för hand
Guider

Guide - Intressentanalys

Nyheter

LIVE: Seminarium med skaparna av "Pink Chicken Project"

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.