fbpx

Ägardrivna företag redo för pandemilagen

Ägardrivna företag redo för pandemilagen

Genom acceleratorprogrammet Future Retail Lab har eXpression Umeå genomfört en undersökning bland ägardrivna bolag inom handel och besöksnäring. Syftet var att kartlägga företagens attityd, reaktion och agerande på pandemilagens hastiga införande. När man nu granskar det rika underlaget går det att konstatera att många varit förberedda – inte minst tack vare ett kontinuerligt omställningsarbete. 

Det här är ju en grupp som har sökt sig till eXpression Umeå för att strategiskt och metodiskt utvecklas och arbeta med frågor som rör strategisk affärsutveckling och det är tydligt att man varit förhållandevis väl förberedd på förändring. De befinner sig i en tuff situation och just därför är det omöjligt att inte inspireras av den kämparvilja och lösningsfokuserade attityd som så tydligt omger dessa entreprenörer, säger Annakarin Nyberg, programansvarig affärsutvecklare för Future Retail Lab, vid eXpression Umeå.  

Den 10 januari, två dagar efter att riksdagen tagit beslut, började den nya pandemilagen gälla runt om i Sverige. Den ger regeringen och myndigheter rätt att sätta in ännu hårdare åtgärder för att minska smittspridningen – om det krävs kan man både dela ut viten och tvinga verksamheter att stänga ner.  

I Umeå har företag som påverkats reagerat olika. Genom media har man kunnat ta del av berättelser som vittnar om att vissa fått det kämpigt att anpassa sig på så kort varsel medan andra varit väl rustade.  

I undersökningen framgår det att mindre företag i princip endast fått information via media eftersom man saknar medlemskap i en specifik branschorganisation. Informationen från myndigheter anses vara undermålig och svår att hitta.  

Genom affärsutvecklingsprogammet Future Retal Lab har sammantaget 28 ägardrivna bolag fått möjlighet att bland annat arbeta med frågor som rör verksamhetsutveckling, kommunikation och ledarskap i en föränderlig tid – något som branscherna var mitt uppe i redan innan pandemin och som nu kompliceras ytterligare. Det är dessa 28 bolag som utgör underlag i undersökningen.  

Här följer några reaktioner på den nya pandemilagen från företag som deltagit i undersökningen. 

Det här är en spännande utmaning, inte minst eftersom reglerna är olika för butik och café, vi har ju en kombination av detta. I butiken kan jag ha totalt 14 personer medan caféet får ha fyra gäster per bord. I caféet kan det alltså sammantaget blir fler gäster än 14. Hur tänkte man här? I dagsläget fungerar det men under våren och sommaren kommer det bli tufft då vi har fler besökare, konstaterar Johan Hallberg, Eljest i Umeå.  

Jag har egentligen inte gjort så stor omställning nu jämfört med tidigare eftersom vi har en så stor butik. Vi var förberedda med skyltar och handsprit och annat redan innan. Men vi kan bli bättre på att vända på det negativa budskapet om restriktioner och visa att begränsningarna handlar om att vi månar om våra kunder. Vi ska vända det till någonting positivt, våra kunder ska känna trygghet hos oss. Det ska vi fortsätta att kommunicera på ett tydligt sätt, säger Marie Andersson, Ingmar inredning i Skellefteå. 

Jag försöker förmedla till dem jag träffar att vi ska försöka få ut någonting bra ur det här. Det är ett nytt sätt att leva på. Jag tror det här kommer fortsätta, det kan komma nya utmaningar. Jag drog ner från fyra till tre kunder, satte handspriten vid dörren i stället för vid kassan, så egentligen har det inte inneburit jättestor skillnad för mig. Jag stänger lite tidigare och den tiden använder jag till att jobba med verksamheten, inte minst vår kommunikation, och att prata med andra handlare och dela erfarenheter, säger Merete Fischer, Meretes ekobutik i Umeå. 

» Läs mer om Future Retail Lab 

Nyheter

Så håller entreprenörerna liv i affärsglöden

Nyheter

Se panelsamtalet affärsglöd i coronapandemin igen

Long read

Ingmar Inredning formar nya affärsmodeller under pandemin

Nyheter

Ansökan öppen för Future Retail Lab

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.