fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Samarbeten och projekt

eXpression Umeå ingår i flertalet samarbeten samt driver och ingår i flertalet projekt.

Carpe Digem

Carpe digem är ett EU-projekt inom Interreg Europe.
Projektet utvecklar den regionala förmågan att involvera medborgarna i digital transformation genom utveckling av smarta tjänster och produkter som skapar jobb och tillväxt, attraherar investeringar i forskning och utveckling och som generar balans mellan stad och land. Projektet tar fram en handlingsplan för hur delaktighet och förankring kan stärkas i framtagande, införande, genomförande och uppföljning av kommande regionala strategier genom att utveckla användandet av öppen och social innovation. I målgruppen ingår – förutom de aktörer som traditionellt medverkar i framtagandet av regionala och lokala strategier – också civilsamhälle och samhällsmedborgare, dvs. den omfattar hela pentahelixperspektivet.

I projektet deltar:

Digital Nievre Joint Authority (FR)
Mallorca Chamber of Commerce (ES)
Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (PT)
University of Ljubljana (SL)
Republic of Slovenia – Ministry of Public Administration (SL)
European Regions Network for Application of Communications Technology (IE)
Business Agency Association (BG)
Republic of Bulgaria Ministry of Economy (BG)
Region of Vasterbotten (SE)
Uminova Expression (SE)

Länk till projektets hemsidawww.interregeurope.eu/carpedigem

Carpe digem I Sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/InterregCARPEDIGEM/
Instagram: carpedigeminterreg
Twitter: @CARPE_DIGEM

Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-31
Pågående/Avslutat
PÅGÅENDE
Stödmottagare
Region Västerbotten
Stödmottagare län
Västerbotten
Stödmottagare kommun
Umeå
Nettobeviljat belopp
77 940 €

Design by Umeå

Umeå har ett effektivt och inkluderande stödsystem för innovation med akademiska och företagsinkubatorer i världsklass [med stort fokus på allt från från biomedicin till kreativa och kulturella sektorer]. Miljön dessa aktörer verkar inom är otroligt viktigt och lyckligtvis ligger det i Umeås DNA att arbeta inkluderande och att utmana normer, skapa en reflexiv och stimulerande miljö att arbeta i.

Design by Umeå samlar innovationsaktörer som vill arbeta inkluderande och utmana normer. Utöver eXpression Umeå ingår följande aktörer i nätverket: Umeå Institute of Design (UID), RISE, Research Institutes of Sweden AB, Umeå Institute of Architecture, Umeå School of Art, Bildmuseet, Curiosum och Region Västerbotten.
https://www.designbyumea.com

F/Act Movement

F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. 

F/ACT Movement inspirerar konsumenter till att göra mer hållbara modeval och att använda det som redan finns i garderoben. Detta görs genom lokala aktiviteter som arrangeras i samarbete med kommuner, samt genom sociala medier där lokala ambassadörer (så kallade f/activister) sprider inspiration om hur de själva skapar en hållbar garderob. 

Dessutom stöttar projektet företag och entreprenörer som vill utveckla hållbara och cirkulära produkter och tjänster, utifrån de behov som den nya, medvetna konsumenten har och med miljönytta i fokus.

eXpression Umeå driver projektet i Västerbotten.
https://www.factmovement.se

Young Startup Day

Young Startup Day är ett event som arrangeras varje år i syfte att inspirera till företagande. Nästa generation av entreprenörer är en nyckelgrupp för att Umeå och Västerbotten ska kunna fortsätta att växa. För att förstärka denna utveckling behöver vi ännu fler som startar och driver företag.

Young Startup Day arrangeras av eXpression Umeå, Aptum, BIC Factory, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun, Uminova Innovation och Ung Företagsamhet Västerbotten. 

Mer info om eventet finns på http://youngstartup.se

SISP

eXpression Umeå är stolt medlem i SISP – Swedish Incubators & Science Parks. SISP är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks med 65 medlemmar som driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige, och som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.
https://www.sisp.se 

CreARTive Sweden

En branschorganisation för företagsfrämjande verksamheter inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna.
https://www.creartivesweden.se 

High Coast Creative

Ä ren branschorganisation för den kreativa näringen i Höga Kusten. 
https://www.highcoastcreative.se

Framtidens hållbara besöksnäring

Projektet Framtidens hållbara besöksnäring syftar till att öka kunskaper för företag inom turism, besöks– och upplevelsenäringar med inslag av handel. Genom spridning av erfarenheter och kunskaper skall projektet hjälpa företag och andra intressenter att stå bättre rustade i den utmanande branschomvandling som pågår och som just nu accelereras givet den pågående coronapandemin. Projektet är en del av Tillväxtverkets satsning Kunskapsutveckling i coronapandemin och genomförs under perioden 1 februari 2021 – 31 december 2022. 

Ta del av nyheter om projektet, fördjupningsmaterial med reflektionsfrågor och övningar för dig som är företagare eller arbetar i en företagsfrämjande organisation här.