Sports Business Arena

November 22 is the date for Sports Business Arena where eXpression is one of several organizers to the event. The head speaker for the day is the lecture "The artist, the brand, the entrepreneur" [...]

Sports Business Arena

22 november går Sports Business Arena av stapeln och eXpression är en av flera arrangörer till eventet. Huvudnummer för dagen är föreläsningen ”Artisten, varumärket, entreprenören” med profilen [...]