fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab analyseras

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab analyseras

Under våren 2022 avrundades den treåriga satsning som har handlat om att utveckla, etablera och genomföra ett acceleratorprogram för framtidens hållbara handel. Programmet har utvecklats vid företagsinkubatorn eXpression Umeå och syftet har varit att skapa förutsättningar för företag att utveckla och förfina sina affärsmodeller, hitta samverkansmodeller och växa hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Programmet eXpression Future Retail Lab

Sedan hösten 2019 fram till och med våren 2022 har totalt 44 bolag från Norrlandskusten och Västerbottens inland deltagit i programsatsningen. Programmet har utvecklats från att till en början enbart rikta sig till företag inom handeln till att under den sista programomgången även innefatta bolag från besöks- och upplevelsenäringarna. Exempel på representerade branscher är mode och konfektion, skönhet och hälsa, hantverk, konst och bruksföremål, övrig detaljhandel samt gastronomi och turism. Programinnehållet har utvecklats under de åren som programmet genomförts och omfattat ämnen som: affärsmodeller och omvärldsanalys, varumärke och kommunikationsstrategi, konsumentbeteende och försäljning, sociala medier, statistik och analys, inköp och logistik, internationalisering och exportmognad, finansieringsmodeller för tillväxt, ledarskap och värdskap.

Metodik och intressenter

Programmet har präglats av en tydlig metodik som har syftat till att gå från ny inspiration och kunskap till att implementera detta i företagen. Deltagande bolag har följt en struktur som innehållit växelverkan mellan deltagande bolag, affärsutvecklare, branschexperter och representanter för Umeå universitet. Därutöver har även fastighetsägare, kommuner, destinationsbolag och medborgare involverats över åren och syftet har varit att skapa ett kluster av aktörer som tillsammans har utforskat framtidens hållbara handel.

Avrundning och analys

Varje programomgång har avslutats genom att deltagande bolag har presenterat och reflekterat över den utveckling som skett under programperioden och vad man planerar för framöver. Det har exempelvis handlat om att lyfta nya kommunikationsstrategier, utveckling av försäljningskanaler och omförhandling eller etablering av nya leverantörsavtal. Rent konkret har bolagen visat på cirka 20 nya eller förfinade affärsmodeller och 15 samarbeten inom acceleratorprogrammet. Utöver detta menar många av bolagen att de är stärkta både i sitt företagande och som personer.

My Bergström och Lisa Hellmér, Pensionatet Malmgatan

Efter att vi hade diskuterat möjligheter att omförhandla avtal granskade vi ett av våra avtal med våra underleverantörer. Efter en stunds reflektion och ett telefonsamtal senare hade vi kapat kostnaderna med 80 000 årligen, konstaterar My Bergström, Pensionatet Malmgatan i Piteå.

Även om nu det tredje årets programperiod är avrundad fortgår samarbetet med bolagen ännu några månader. De erbjuds fortsatt affärsutveckling och under våren arrangeras en styrelseutbildning utifrån behov som har uttryckts.

Programmet finansierades inledningsvis av Svensk Handels Stiftelse Köpmannaförbundet. Därefter har finansieringen delvis kommit från Umeå kommun. Genom att utgå från acceleratorprogrammet och all kunskap och erfarenhet som samlats över åren har en lärplattform kunnat etableras via ett av Tillväxtverket finansierat projekt. Projektet syftar till att sprida kunskaper och erfarenheter under och efter Coronpandemin. Lärplattformen innehåller 100-talet guider och artiklar som syftar till att skapa förutsättningar för fler bolag att affärsutvecklas – även om man inte deltagit i ett program. Lärplattformen vänder sig också till affärsutvecklare och andra aktörer inom innovationsstödsstrukturerna som önskar reflektera över och utveckla sin affärsutvecklingsmetodik.

Digital lärplattform:

www.expressionumea.se/samarbeten-och-projekt/framtidens-hallbara-besoksnaring-handel/ 

Här är alla de bolag som gått programmet


2019-2020 

Bigaro 
Childrenshouse 
Duå 
Eljest 
H&H 
Kaffefamiljen 
Linné och Grankvist 
Pia Stylist 
Sisters in Law 
Swedish Beauty Factory 
Team Scandi 
World of Boardgames 

 

2020-2021 

Anettes Byggnadsvård 
Bryggverket 
Design by Björk 
Djurmagneten 
Eljest /Maria Forsgren fastigheter 
Fantasia 
Gamla Salteriet 
Guldsmedjan 
Gårdshem 
Hemslöjden 
Humlebäck 
Ingmar inredning 
Ingrids underkläder 
Malin i Ratan 
Mat & Event AB 
Meretes ekobutik 2021-2022 

Backpacking Light 
Bruksgodset 
Formskaparna 
Forsknäckarna 
Galleri Oss 

Garderoben 
Hälsosamt i Skellefeå 
Idunn Wine  
Järnspisen Matbod 
Mini och Planeten 
Nya Makeriet 
Pensionatet 
Root Tavelsjö 
Sofia Karolina 
Tavelsjö Gårdsmusteri 
WOW Hairdressing AB
 

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

Nyheter

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab analyseras

FHB Event
Nyheter

Pandemins påverkan på gränsöverskridande samarbeten

Nyheter

LIVE: Samverkansformer under coronapandemin

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.