fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Det digitala värdskapets betydelse under coronapandemin

Det digitala värdskapets betydelse under coronapandemin

Grunden för allt värdskap, oavsett var det utövas, bottnar i att ta ansvar för den verksamhet man företräder. För det krävs trygghet, ansvar och mod samt en god kännedom om det företag man företräder. Coronapandemin har inneburit att stora delar av kontakten med kunder har flyttat ut i våra digitala kanaler och betydelsen av värdskap har ökat, inte minst det digitala värdskapet.

När det handlar om det digitala värdskapet finns olika faktorer som blir särskilt viktiga att vara uppmärksam på. De digitala och sociala medierna skapar nya förutsättningar som får konsekvenser för exempelvis, kunders förväntningar på närvaro, interaktion, personligt tilltal, transparens, kontinuitet och snabbhet. Det här är viktigt att reflektera över likväl som frågan om hur ni organiserar er och avsätter resurser för att kunna upprätthålla ert digitala värdskap.

Närvaro

När det gäller närvaro i sociala medier kan det exempelvis handla om allt från att kontinuerligt göra aktuella inlägg och att svara på kommentarer, till att bemöta positiv och negativ kritik. Närvaron handlar även om att hålla hemsidor uppdaterade och synkroniserade med annan digital närvaro på exempelvis Linkedin, säkerställa att länkningar till webbsidor och mejladresser är aktuella och fungerande, likväl som att öppettider och e-postadresser är korrekta.

Interaktion

I det digitala värdskapet blir det viktigt att ta ställning till hur ni gör interaktionen personlig. Bör exempelvis svar på kommentarer, oavsett företagets storlek, undertecknas med medarbetarens namn för att undvika anonymitet eller ser ni snarare fördelar med anonymiteten? Vad krävs i sin tur av er och ert företag för att medarbetare tryggt och kompetent ska kunna interagera personligt? Det är några frågor som är viktiga att ta ställning till när det gäller just den personliga interaktionen.

Tillgänglighet

Digital interaktion präglas även av aspekter som tid, tempo och tillgänglighet. Det är idag möjligt att interagera dygnet runt, veckans alla dagar och att ge snabba svar. Hur förhåller sig ert företag till detta och vilka förväntningar vill ni skapa hos era kunder? Ett företag som har för vana att interagera både snabbt och personligt har skapat en sådan förväntansbild och bör därmed upprätthålla den. Förväntansbilden bidrar i sin tur till hur företagets varumärke uppfattas.

Reflektionsfrågor: digitalt värdskap

Värdskapet bidrar till att stärka ditt varumärke, öka din lönsamhet och skapa arbetsglädje. Idag är värdskapet lika viktigt i våra digitala kanaler som vid det fysiska mötet.

  • Har ni samsyn kring vad ert digitala värdskap innebär? Om inte, hur kan ni öka den?
  • Känner ni till var samtalet om er verksamhet sker på nätet?
  • Är du eller ni en del av samtalet?
  • Är det tydligt uttalat i er verksamhet vem som har ansvaret för det digitala värdskapet?
  • Hur ser era kunders förväntningar ut på er och er verksamhet? Kan ni svara upp mot dem? Om inte, bör förväntansbilden justeras eller ert arbete omstruktureras?

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev