fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

En förändrad målgrupp

En förändrad målgrupp

Under pågående pandemi har många företag utvecklat sina affärsmodeller. Syftet har varit att möta nya och förändrade förutsättningar i form av bland annat social distansering och reserestriktioner. Exempelvis har platsburna besöksmål, butiker och boendeanläggningar som omfattats av stränga restriktioner, förlorat besökare. Helt enkelt eftersom de har varit svåra att besöka. Samtidigt har företag med en närhet till naturen och som har kunnat erbjuda coronasäkra utomhusupplevelser klarat sig bättre.

Som en konsekvens av de förändrade förutsättningarna har även företags marknadsföringsstrategier omarbetats. För många har det visat sig att tidigare kända och väl inarbetade kunder och gäster inte längre utgör den primära målgruppen. Till exempel har de utländska naturälskande besökarna, likväl som exempelvis de matintresserade medelålders paren med stadd kassa, inte kunnat resa fritt som förr. I stället har nya målgrupper, genom exempelvis utbredningen av hemester, seglat upp som viktiga.

Sådana exempel utgörs av lokala barnfamiljer med mindre barn, medelålders par med utflugna barn och unga vuxna samt studenter. Detta är exempel på målgrupper som tidigare hade förutsättningar att resa nationellt och internationellt men som nu står inför nya behov och förutsättningar. Dessa skillnader får konsekvenser för de tjänster och produkter som kan och bör erbjudas.

Vilka skillnaderna och konsekvenser är blir viktigt att analysera. Vilka former för försäljning och marknadsföring passar exempelvis de nya målgrupperna? Under den tid som har förflutit under coronapandemin har det till exempel visat sig att digital försäljning, webb och sociala medier har kommit att få en än större betydelse. Likväl som att tjänster som kombinerar analoga och digitala upplevelser har vuxit fram i nya hybrider. De frågor som nu följer syftar till att reflektera över vilka nya målgrupper som kan vara attraktiva för er, hur ni kan nå dem och hur ni kan vara relevanta för dem.

Reflektionsfrågor: nya målgrupper

  • Vilka målgrupper är era primära respektive sekundära målgrupper just nu?
  • Känner ni till hur kundernas förväntningar på era tjänster och produkter ser ut och om de har förändrats under det senaste året (förväntas exempelvis hemleverans, hybridlösningar eller annat?)?
  • Om ni svarar med viss tvekan, hur kan ni gå tillväga för att undersöka era nu aktuella målgruppers förväntningar?
  • Vilka andra fördelar än en ökad kännedom om målgruppernas förväntningar bedömer ni att en sådan undersökning skulle kunna medföra?

Avslutningsvis blir det viktigt att reflektera över vilka av era nuvarande och tidigare målgrupper som ni bedömer har potential att bestå även post covid. Givet att ni i en gynnsam framtid ställs inför att behöva prioritera bland dessa målgrupper, på vilka grunder gör ni en sådan prioritering?

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev