fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Finansieringsmodeller för tillväxt: Crowdfunding

Finansieringsmodeller för tillväxt: Crowdfunding

Utbudet av olika finansieringsmodeller för tillväxt har aldrig varit större. Vi ser idag allt från traditionella finansieringsformer så som mjuka medel, krediter via bank eller riskkapital till en flora av modeller möjliggjorda av digital teknik. Crowdfunding via digitala plattformar, även kallad gräsrotsfinansiering, är en snabbt växande modell för finansiering av en idé, produkt eller en tjänst. Modellen bygger på extern finansiering från privatpersoner eller företag och har under coronapandemin lyfts som ett sätt att klara verksamheter genom coronakrisen

Olika typer av crowdfunding 

Det finns idag olika typer av crowdfunding och det är viktigt att hitta den modell som passar just de mål och syften som har satts upp. Exempelvis finns:  

Belöningsfinansierad crowdfunding: bygger på att finansieringen är kopplad till någon form av belöning till de personer som bidrar. Belöningen kan exempelvis handla om att få tillgång till den nya varan eller tjänsten innan den lanseras på marknaden. 

Donationsbaserad crowdfunding: bygger på rena donationer utan några löften om något i utbyte för den som finansierar. Denna modell bygger vanligtvis på ett personligt engagemang hos den som väljer att bidra.   

Delägarbaserad (equity) crowdfunding: bygger på att människor köper andelar av företaget i form av aktier. Detta ger investeraren en chans att få ta del av framtida avkastning givet att aktiekursen stiger. 

Exempel på plattformar för crowdfunding: 

FundedByMe – en svensk plattform avsedd för delägarbaserad crowdfunding (equity crowdfunding). FundedByMe går under 2022 samman med Pepins.  

Kickstarter – en plattform för donationsbaserad crowdfunding. 

Indiegogo – en donationsbaserad plattform. 

Patreon – en plattform som bygger på en prenumerationsmodell i stället för enstaka donationer. Patreon är populär bland exempelvis artister och influencers. 

Circleup – en delägarbaserad plattform för uppstartsbolag som söker finansiering för tillväxt och utveckling. 

Reflektionsfrågor: Crowdfunding 

För att lyckas med crowdfunding är det viktigt ha ett tydligt mål och syfte samt att skapa en budget som visar kampanjens kostnader i form av exempelvis, marknadsföring, utrustning och lokalhyra.  

Givet att du och din verksamhet är intresserad av att använda crowdfunding som finansieringsmodell är det viktigt att analysera vilken av modellerna som passar ändamålet bäst.  

  • Hur skiljer sig de olika modellerna åt (med avseende på exempelvis: avgifter och erbjudanden)? 
  • Vilken eller vilka modeller passar er verksamhet, era mål och syften?  

Slutligen, en annan viktig aspekt handlar om hur ni marknadsför och sprider er kampanj.  

  • Hur ser era nätverk ut (var finns de, vilka är dess styrkor och svagheter)?  
  • Vilka sociala medier och andra internetforum bedömer ni är bra kanaler för att ni ska kunna nå ut med er crowdfundingkampanj? 

Crowdfunding under coronapandemin: läs- och lyssna 

Turismföretag i Gällivare: https://sverigesradio.se/artikel/7632895 

FoundedByMe i Helsingborg: https://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/pressreleases/fundedbyme-och-helsingborgs-stad-ingaar-samarbete-avseende-donationsbaserad-crowdfunding-2989509 

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev