fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Handel på nya platser. Var sker handel, var kan handel ske?

Handel på nya platser. Var sker handel, var kan handel ske?

På frågan om var handel sker finns olika svar. Det vanligaste svaret är att handel sker där vi planerar för det.  Det vill säga på ytor som fastighetsägare, stadsplanerare och andra intressenter utformar och beslutar att handel ska bedrivas från. Som köpcentrum och huvudgator i staden eller byn, till exempel.

Ett omvänt sätt att förhålla sig till frågan om var handel sker är att låta kunden besluta om platsen. Att låta kundens önskemål styra kan medföra att handel sker från platser som vanligtvis inte är planerade för ändamålet. Det kan handla om en yta, ett sammanhang eller under förutsättningar där kunder upplever ett behov av att handla och där det på så vis skapas en potentiell affärsmöjlighet.

Genom att ställa sig frågan var handel kan ske skapas nya möjligheter som företag kan identifiera och utforska.

Frågan är inte ny, den har ställts av företag i alla tider. Exempelvis genom glassbilen och den bilburne fiskhandlaren som har erbjudit glass- och fiskförsäljning i närhet till våra hem och vid tider då vi upplever behov av en god efterrätt, alternativt en bra råvara att laga en måltid utifrån.

Under 2020 och coronapandemins framfart har många företag utmanats hårt och vi ser flertalet kreativa exempel på ägardrivna bolag som har hittat nya sätt att möta kunders behov. Som till exempel:

  • Klädbutiken belägen på en mindre ort några mil utanför staden som numera erbjuder digital utprovning via Facetime och leverans till en centralt belägen butik i staden.
  • Inredningsbutiken som gör hembesök före- och efter ordinarie öppettider. Därmed kan inredaren/entreprenören ta med både komptens och utbud till kunden och hens specifika förutsättningar och behov.

Reflektionsfrågor:

Utgå från er egen bransch:

  • Vilka platser och sammanhang kan ni identifiera där behov och köpvilja finns men där handel idag inte erbjuds?
  • Skulle ni kunna erbjuda ett utbud där? I så fall vilket?
  • Vad krävs för att iscensätta detta?
  • Skulle ni kunna göra det tillsammans med en annan aktör? I så fall vilken aktör?

Utgå från andra branscher än er egen:

  • Välj två branscher som skiljer sig från er och ge exempel på var och hur tjänster och produkter erbjuds kunden.
  • Vad kan ni lära från dessa branscher?
  • Hur kan dessa lärdomar implementeras i er verksamhet?

Lästips:

Shopping environments: Evolution, Planning and Design

Författare: Peter Coleman.

ISBN-13: 978-0750660013

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev