fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Hur utmanas och utvecklas företagsfrämjare under coronapandemin?

Hur utmanas och utvecklas företagsfrämjare under coronapandemin?

För många företag har det gångna året inneburit stora och omvälvande förändringar. Företag vittnar exempelvis om behov av att snabbt och kontinuerligt kunna ställa om och utveckla sina affärsmodeller. Detta gäller inte minst inom besöks- och upplevelsenäringar med inslag av handel där entreprenörer kreativt, modigt och uthålligt parerat en situation där förändring tycks ha utgjort den enda konstanten. Nya affärsmodeller har sett dagens ljus, förändrade samverkansformer har vuxit fram och kreativa strategier för kommunikation har utvecklats. Den tid av coronapandemi som vi just nu befinner oss mitt uppe i bär fortsatt med sig krav på kreativ omställning och motståndskraft.

Syftet med detta reflektionsunderlag är att kritiskt granska de erfarenheter vi i egenskap av företagsfrämjande aktörer bär med oss från coronapandemin samt att reflektera över hur företags förändrade förutsättningar har påverkat oss.

Reflektionsfrågor: om att utmanas och utvecklas som företagsfrämjare

  • Hur har ni som en del av företagsfrämjande strukturer utmanats under coronapandemin?
  • Hur har ni som en del av företagsfrämjande strukturer utvecklats?
  • Hur har er potentiellt förändrade roll, ert uppdrag och era affärsutvecklingsprocesser förändrats på ett bestående vis, det vill säga på ett sätt som ni bedömer kan bestå post covid?
  • Finns delar i ert uppdrag som ni utför idag men som ni bedömer inte kommer bli bestående, det vill säga som inte kan eller bör inkorporeras i en framtida verksamhet?

Lästips: artikel hos eXpression Umeå

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev